EU-domstolens yttrande om CETA-avtalet närmar sig

Efter lång väntan närmar sig nu EU-domstolens beslut om huruvida CETA-avtalet är förenligt med EU-rätten. Den 29e januari kommer generaladvokatens utlåtande, ett utlåtande som kommer ligga till grund för domstolens slutgiltiga beslut senare i vår.

Avtalets investeringsskydd, där företag får möjlighet att stämma stater utanför nationella domstolar, har vållat stor debatt och kritiserats för att begränsa demokratiska staters möjlighet att värna allmänintresset. Efter stor nationell debatt skickade Belgien en fråga till EU-domstolen om investeringsskyddet ens är lagligt i EU-rättslig mening, och nu är EU-domstolens beslut på gång.

Fallet har tidigare skjutits upp utan någon förklaring, men nu närmar sig alltså ett beslut. Den 29e januari kommer generaladvokatens yttrande, som kan ses som en form av indikation kring vilket beslut domstolen kommer att fatta. Domstolen behöver dock inte nödvändigtvis följa generaladvokatens rekommendation, men tenderar att göra detta i en majoritet av fallen.

Skulle domstolen fälla investeringsskyddet kommer denna del av avtalet inte att kunna bli verklighet, och rimligen kommer CETA-avtalet att behöva omförhandlas. Sedan tidigare har ett flertal internationella experter hävdat att en ”fällande dom” är en sannolikt utgång av domstolens granskning. Det vore i så fall ett nesligt nederlag för EU-kommissionen och handelskommissionär Cecilia Malmström.

Den 29e januari får vi alltså en första indikation om vad EU-domstolen kan tänkas landa i för beslut.

1 trackback/pingback

  1. Ny kampanj mot investeringsskydd lanserad - Handelsgranskaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*