ICS

Investment Court System, ICS, är EU-kommissionens reformförslag för att åtgärda de värsta problemen med ISDS. En permanent form av domstol som skall lösa eventuella investeringstvister. Systemet introducerades första gången i avtalet mellan EU och Kanada (CETA). Kritiker menar att förslaget, om än ett steg i rätt riktning, fortfarande är långt ifrån tillräckligt för att lösa problemen och riskerna för ex. klimat- och miljölagstiftning.

Rapporter
Van Harten – ”A parade of reforms”