TTIP (USA)

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett avtal mellan EU och USA som började förhandlas sommaren 2013. Omfattande kritik från miljö, fack och forskare fick förhandlingarna att gå framåt mycket långsammare än beräknat. Efter att Donald Trump valdes till amerikansk president är förhandlingarna lagda på is. I nuläget är det osäkert om, och i så fall när, de återupptas.

RAPPORTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debattartiklar

”Regeringen måste ta kritiken mot handelsavtalet på allvar”, Katalys och Cogito, Dagens Nyheter 27 mars 2015.

”Låt inte TTIP äventyra EU:s klimatarbete”, Max Andersson (MP), Dagens ETC, 7 december 2015.

”Offra inte djuren på frihandelns altare”, Holm (V) och Algers, Svenska Dagbladet 14 juni 2015.

”Med TTIP-avtalet riskeras skyddet för hälsa och miljö”, Naturskyddsföreningen och Greenpeace, Dagens Nyheter, 13 maj 2016.