Investeringsskydd

Investeringsskydd och tvistlösningsmekanismen ISDS är den aspekt som varit mest uppmärksammat i debatten om handelsavtalen TTIP, CETA m.fl.

Här ett panelsamtal från mars 2015 som berör problematiken. Samtalet är anordnat av den gröna gruppen i EU-parlamentet. Talar gör bl.a. två av de tyngsta europeiska kritikerna, professor Martti Koskenniemi (Helsingfors Universitet) och professor Harm Schepel (University of Kent)