JEFTA (Japan)

Under år 2018 har EU och Japan nått en principöverenskommelse om ett omfattande handelsavtal, Japan-EU Free Trade Agreement (JEFTA). I nuläget har delen om tvistlösningssystem för investeringsskyddet lämnats utanför, men avtalet innehåller på det stora hela samma system för exempelvis avreglering av tjänster som det kritiserade Ceta-avtalet. EU-kommissionen hoppas kunna påbörja godkännandet av avtalet under hösten 2018.

Avtalstexten finns här.

RAPPORTER