Om handelsgranskaren

Ett globalt förbud mot vänsterpolitik“, “Ska Damberg ta bort demokratin i vårt land?“, “Sverige behöver TTIP – för jobbens skull”. Ja, så har det låtit de senaste åren när EU:s handelavtal diskuterats. En debatt som förvisso präglats av både över- och underdrifter, önsketänkande och rena felaktigheter, men där ett återkommande faktum kvarstår – långt bortom horisonten för den svenska nyhetsrapporteringen förhandlas stora handelsavtal som kan få omfattande konsekvenser för vår förmåga att stärka skyddet för miljö, klimat och folkhälsan, och ta tillbaka misslyckade privatiseringar i offentlig regi.

Så varför har så få hört talas om avtalen? Trots de alarmistiska rubrikerna förekommer de allt mer sällan i svensk medierapportering. Avtalen är krångliga, ofta på ett sätt som gör det svårt för traditionell media att sätta sig in dem och förmedla det på ett begripligt sätt. Inte blir det lättare av att även våra folkvalda politiker, antingen på grund av okunskap eller av andra skäl, upprepade gånger spridit felaktiga uppgifter om avtalens innehåll, risker och eventuella fördelar. Därmed blir det än svårare för vanliga medborgare att förstå vad som är i görningen.

Målet med handelsgranskaren är att försöka råda bot på det här. Tyngdpunkten i vår bevakning är att rapportera om de risker som de här avtalen faktiskt utgör. Även om betoningen i rapporteringen tydligt ligger på riskerna, försöker vi granska avtalen på ett nyanserat sätt och även bemöta argument, rapporter och annan information från de som förespråkar avtalen.

Vi följer förhandlingarna om en ny permanent skiljedomstol (Mic), vi utvärderar färdiga handelsavtal som det med Japan och Singapore, vi följer de pågående förhandlingarna med Mercosur, och vi bevakar godkännandeprocessen av det kontroversiella CETA-avtalet mellan EU och Kanada. Inte minst håller vi koll på de frysta förhandlingarna om jätteavtalen TTIP och TISA. Kort sagt, det är hit du kommer om du vill lära dig mer om riskerna med de avtal som nu förhandlas. Bloggen bygger vidare på vår tidigare rapportering om avtalen på ttippen.se, och de gamla inläggen från den perioden kommer att finnas kvar även på den här sidan. Alla inlägg publicerade tidigare än juni 2018 är alltså från denna period.

Bloggen startades av tidigare EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP) 2013 och drevs sedan av EU-parlamentariker Max Andersson (MP) mellan 2014-2019. Inläggen har skrivits av deras sakkunniga tjänstemän.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*