CETA (Kanada)

Comprehensive Economic and Trade Agreement är ett ingånget avtal mellan EU och Kanada. Det godkändes av EU-parlamentet i februari 2017 och av Sveriges riksdag i mars 2018. Avtalet har kritiserats för att göra det svårt att ta tillbaka misslyckade privatiseringar samtidigt som avtalets investeringsskydd kan användas för att stämma stater som lagstiftar till skydd för miljö, klimat och folkhälsa. Ratificeringen av avtalet pågår fortfarande i många medlemsländer. EU-domstolen kommer även ge besked om huruvida avtalet är förenligt med EU-rätten.

Avtalstexten finns här.

Läs även vår sammanställning över de främsta problemen med Ceta (skrivet inför den svenska riksdagsomröstningen våren 2018).

RAPPORTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATTARTIKLAR

”Kanadensiska gruvbolag kan stämma Sverige”, Max Andersson (MP), Svenska Dagbladet 5 april 2017.

”Socialdemokraterna har inte insett vilka följder Ceta-avtalet har”, Allvin och Suhonen (Katalys), Dagens Industri 20 februari 2018.

”Ceta-avtalet hotar fackliga rättigheter”, 6F i Aftonbladet, 30 januari 2017.