Mercosur

EU startade ånyo år 2016 förhandlingarna med Mercosur-länderna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) om ett omfattande frihandelsavtal. Mest kontroversiellt i avtalet är diskussionerna om att ge Mercosur-länderna omfattande exportkvoter på kött. Länderna har en köttproduktion som både präglas av bristande djurskydd och rutinmässig användning av antibiotika till friska djur. Förhandlingarna förväntas slutföras under år 2018.

RAPPORTER