TISA

Trade in Services Agreement (TISA) är ett avtal på tjänsteområdet som förhandlas mellan EU, USA, Japan och ytterligare 20 länder sedan år 2012. Avtalet syftar till att liberalisera handeln med tjänster. Kritiken mot avtalet har dock varit omfattande från fackförbund och miljöorganisationer för att främja avregleringar av offentlig sektor och försvåra klimatarbetet. Förhandlingarna har legat på is sedan Donald Trump valdes till amerikansk president.

RAPPORTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATTARTIKLAR

”TISA-avtalet får inte hota den offentliga sektorn”, Max Andersson (MP), Arbetet 2 februari 2016.

”Avtalet som gått under radarn”. Allvin och Suhonen (Katalys), Göteborgsposten 12 januari 2016.

”Mer debatt behövs om tjänsteavtalet TISA”. Marita Ulvskog (S) i Arbetet, 19 februari 2016.