De största storföretagen vinnare på ISDS, enligt ny studie

Det talas ofta om att den kontroversiella ISDS-mekanismen. som i någon form kommer att finnas med i CETA- och TTIP-avtalet, ska gynna småföretag. Tvärtom är det de allra största företagen med en omsättning på mer än 10 miljarder dollar årligen som tjänar ekonomiskt på systemet, visar en ny studie.

Studien, skriven av professor Gus van Harten och advokaten  Pavel Malysheuski, har tittat på all de kända och offentligt tillgängliga ISDS-fall som lett fram till en dom till och med våren 2015. Även om författarna är måna om att resultatet skall tolkas försiktigt syns en tydlig trend – det är framför allt storföretag (omsättning över 1 miljard dollar årligen), och särskilt de allra största företagen (oms. 10 miljarder dollar), som tjänar ekonomiskt på ISDS. Anmärkningsvärt är att de allra största företagen vinner betydligt fler fall än alla andra som använder systemet (70,8 % mot genomsnittliga 42,2 % i de fall som undersöktes). En slutsats i studien är även att ISDS-industrin (skiljedomstolar m.m.) föga förvånande får stora inkomster från systemet.

En bildmässigt sammanfattning från "Van Harten, Gus och Malysheuski, Pavel (2016) - Who has benefited financially from investment treaty arbitration? An evaluation of the size and wealth of claimants"
En bildmässigt sammanfattning från ”Van Harten, Gus och Malysheuski, Pavel (2016) – Who has benefited financially from investment treaty arbitration?
An evaluation of the size and wealth of claimants”

Översatt i termer av ekonomiska vinnare och förlorare blir bilden än mer tydlig;

Översättning från samma studie
Översättning från samma studie

Att just responderande stater är den stora förloraren på systemet ekonomiskt är knappast en nyhet, eftersom staterna inte kan vinna finansiellt via ISDS, då enbart företagen har möjlighet att stämma staten för avtalsbrott. Småföretag har givetvis inte heller samma omsättning som de största storföretagen och kan därav självklart inte göra investeringar av ett värde som är i samma storleksordning. Logiskt sett finns det ju dock oerhört många fler småföretag än extrema storföretag, varav andelen fall för småföretag borde vara ansenligt högre och därav generera en liknande ersättning, förutsatt att systemet används likvärdigt av små och stora företag. Vilket dock, som tidigare påtalats, knappast är fallet.

Att just småföretag skulle vara vinnare på en ISDS-mekanism i ex. TTIP-avtalet är annars ett argument som använts flitigt av avtalets förespråkare, inte minst Svenskt Näringsliv. I en egenproducerad rapport skriver de att; ”Det är särskilt mindre företag som har nytta av att skiljedomsförfarande är ett enklare och snabbare förfarande än domstolsprocesser”.

Den ekonomiska nyttan verkar dock vara relativt, om man säger så.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*