TISA-avtalet vållade debatt i EU-parlamentet

Hört talas om TISA? Inte? Du är i gott sällskap. Vid sidan av det omdebatterade TTIP-avtalet pågår förhandlingar om ett internationellt avtal kring handeln med tjänster, ett avtal som kan få långtgående konsekvenser för såväl dataskydd, klimatet som offentlig sektor. Idag antog EU-parlamentet en resolution där man ställde relativt långtgående krav på att offentliga tjänster, skydd för personlig data och rätten att reglera måste värnas.

Avtalet har hamnat i skottgluggen efter att bl.a. fackliga paraplyorganisation PSI i en rapport pekade ut avtalet som ett hot mot offentlig sektor, och kritiken fick ytterligare fart efter att Wikileaks läckte delar av avtalet som fick miljöorganisationer att frukta att TISA kan komma att underminera klimatarbetet.

Parlamentet har vid dagens omröstning gett sin syn på förhandlingarna så här långt. Det är, i likhet med TTIP, EU-kommissionen som förhandlar det ännu inte färdigförhandlade avtalet å EU:s vägnar. Den stora överraskningen i dagens omröstning var att ett ändringsförslag som helt säger nej till användandet av klauser som ratchet och standstill antogs. Dessa klausuler har pekats ut av kritiker som ett hot mot möjligheten att exempelvis återta misslyckade privatiseringar i offentlig regi.

Nyhetsrapporteringen om avtalet är i det närmaste helt obefintlig i Sverige, trots att det är ett omfattande avtal med bl.a. EU, USA och Japan som parter. Vi kommer framöver att  öka vår rapportering om TISA här på bloggen, och skriva mer om både det och avtalet med Kanada, CETA.

Läs mer; Pressmeddelande från; Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Debattartikel av Max Andersson i Arbetet,

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*