Ingen bild

Minskat stöd för TTIP

januari 15, 2016 Rikard 0

TTIP-avtalet tappar stöd bland EU-medborgarna. I den årliga opinionsundersökningen från Eurobarometern har motståndet mot avtalet ökat i nästan samtliga EU-länder. Samtidigt finns det fortfarande en […]