Minskat stöd för TTIP

TTIP-avtalet tappar stöd bland EU-medborgarna. I den årliga opinionsundersökningen från Eurobarometern har motståndet mot avtalet ökat i nästan samtliga EU-länder. Samtidigt finns det fortfarande en klar majoritet för ett avtal.

Undersökningen har genomförts i november 2015. När en liknande undersökning genomfördes hösten 2014 låg stödet för avtalet på 58 %, en siffra som nu har fallit ner till 53 %. Samtidigt ökar det direkta motståndet mot avtalet med sju procentenheter, från 25 till 32 %. Men det är bara i Österrike, Tyskland, Luxemburg och Slovenien som en majoritet av befolkningen är negativt inställda till ett avtal.

I Sverige har opinionsläget legat helt still, och här finns fortfarande en klar majoritet som är positivt inställda till ett avtal.

Det bör noteras att frågan som Eurobarometern ställt är ”Är du för eller emot ett frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA?”. Således nämns inte TTIP med namn, inte heller påstådda nackdelar (eller fördelar), och avtalet rubriceras som ett ”frihandelsavtal”, något som det tvistas om (se ex. Cogito och Katalys rapport ”I frihandelns goda namn”). För en majoritet i Sverige är frihandel ett positivt laddat ord, varav just benämningen på avtalet som ett frihandelsavtal (snarare än ex. partnerskapsavtal) kan vara av betydelse i en sån här form av undersökning.

Klart är oavsett vad att motståndet mot TTIP ökar, vilket kan få stora konsekvenser för avtalets framtid. TTIP kommer att behöva godkännas åtminstone i det folkvalda EU-parlamentet.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*