Vatikanen kritiserar TTIP

Vi vet redan att det kommer formas många ganska udda allianser när det gäller att kritisera och granska de nuvarande TTIP-förhandlingarna, men att även Vatikanen skulle haka på kritikerkören var det nog få som hade trott på förhand. Vatikanens ständige observatör till FN i Genéve, ärkebiskop Silvano Maria Tomasi, deltar i veckan i Världshandelsorganisationens (WTO) nionde ministermöte i Bali, Indonesien. I ett uttalande säger Vatikanens representant att ”Medan en minoritet upplever exceptionell tillväxt, vidgas gapet och separerar de flesta från den rikedom som åtnjuts av ett lyckligt fåtal. Denna obalans är ett direkt resultat av de ideologier som försvarar den absolut autonoma marknaden och den okontrollerade finansiella spekulationen.[….]En ny osynlig tyranni är alltså född, som ensidigt och obevekligt skapar sina egna lagar och regler. En ännu värre pågående utveckling är att sådan politik stundtals permanenteras via WTO eller bilaterala och regionala frihandelsavtal.[…..] I detta system, som slukar allt som står i vägen för ökade vinster, tenderar allting som är sårbart, som exempelvis miljön, att vara helt försvarslöst gentemot denna marknad som upphöjts till Gud och görs till enda lag”.

”Som ett resultat (av flera misslyckade ministermöten inom WTO, min anm.) har en mängd länder valt att liberalisera handeln genom regionala eller bilaterala handelsavtal…[……]…För närvarande ser vi en tydlig trend att ytterligare utvidga dessa handelsavtal och bilda ”Mega-regionala” handelsavtal som Transatlantic Trade and Investment Partnership och Trans-Pacific Partnership…[……] Vi vet att endast det multilaterala systemet är ett tydligt och rättvist system med effektiva garantier för små och fattiga länder som annars tenderar att missgynnas i asymmetriska regionala handelsavtal. Bland de mest skadliga eftergifterna utvecklingsländer gör i regionala och bilaterala avtal är de som stärker monopol i livräddande mediciner (generiska läkemedel, min anm.) som minskar tillgången, samt de eftergifter som ger orimligt stora juridiska rättigheter till utländska investerare, vilket begränsar det politiska utrymmet för nationer att främja en hållbar och inkluderande utveckling (min fetmarkering)”. (fritt översatt till svenska).

Vilken lirare. Ord och inga visor.

Den nye påven Franciskus kritiserade så sent som förra veckan det nuvarande ekonomiska systemet och hur ”människor betraktas som konsumtionsvaror”. Således lär påven knappast vara imponerad av de tillväxttal som EU-kommissionen försöker övertyga kritikerna med. Kommissionen har hävdat att TTIP kan ge EU så mycket som 120 miljarder euro. Påven och Vatikanen tycks dock föga imponerade.

Uppdaterat:   [youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=aZpyP9w4ctY&feature=youtu.be’]

Läs mer: KEI

Fler som bloggar om TTIP; Fredrik Edin , ttipfakta , HAX, Cornucopia, Christian Engström,

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*