Holländska parlamentet begär utredning från regeringen om konsekvenserna av Investor-State Dispute Settlements

I en resolution som antogs igår varnar det holländska underhuset (Tweede Kamer) för konsekvenserna av att inkludera så kallade Investor-State Dispute Settlements (ISDS) i TTIP. Man noterar att ISDS kan komma att bli en del av TTIP och påpekar att inkluderandet av ISDS har en mängd icke-önskvärda effekter, bl.a. att företag kan kringgå nationella domstolar.

Därav begär man nu att den holländska regeringen skall utreda de potentiella sociala- och miljömässiga risker som ISDS kan ha för Holland, samt även utreda de ekonomiska risker (via eventuella stämningsförfaranden) som kan drabba den holländska regeringen om ISDS genomförs i den omfattning som skulle bli fallet via TTIP. Kanske hade det varit läge för den svenska Riksdagen att ställa liknande krav på den TTIP-positiva svenska regeringen? I Storbritanniens underhus pågår en process att finna stöd för ett liknande förslag, något som startats av parlamentets enda gröna ledamot, Caroline Lucas. Det förslaget vill dock att ISDS villkorslöst plockas bort ur TTIP.

Vidare begär man att regeringen skall vara aktiv inom EU för att hantera ”oönskade” effekter av TTIP.

Mer: FFII

Jens Holm i SVD om frihandelsavtal och tvistlösningsmekanismer

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*