Ny TTIP-läcka; EU:s positionspapper läckt och analyserat

För en liten stund sedan läckte Corporate Europe Observatory (CEO) EU:s positionspapper om ömsesidigt erkännande av reglering (regulatory coherence). Enligt CEO kommer EU:s position, om den får gehör i förhandlingarna, fundamentalt förändra det sätt på vilket regleringar och lagstiftning sköts och underminiera existerande lagstiftning på EU-nivå rörande livsmedelssäkerhet, konsumentskydd och på miljöområdet. Detta genom att industrin ges rätt att stoppa kommande lagstiftning som strider mot deras intressen, alternativt omförhandla existerande lagstiftning.

Den tredje förhandlingsrundan inleds idag i Washington, och reglering är en av aspekterna på agendan.

Uppdaterat
Efter att ha tagit en titt på dokumentet är det svårt att inte dela många av CEO:s slutsatser. Förvisso beskriver EU-kommissionen att parternas rätt att reglera, exempelvis på miljö- och konsumentskyddsområdet, måste respekteras. Samtidigt är dock den generella inriktningen på positionspappret att samarbetet mellan EU och USA kommer att vara extremt tätt, och att man gemensamt skall upprätta ett ”samarbetsråd” som skall hantera framtida lagstiftning. Lagförslag som på något sätt kan påverka handel, även på medlemsstatsnivå (läs Sverige), skall hanteras. Så kallade ”intressenter” (stakeholders) ges stora befogenheter att påverka innehållet och arbetet för nya bestämmelser. ”Intressenter” brukar inkludera allt mellan miljöskyddsorganisationer och näringslivet, men i det här fallet är det högst rimligt att anta att kommissionen syftar på industrin (som är den ”intressent” som kommissionen valt att träffa 10 gånger mer än dess motsvarighet, organisationer från civilsamhället).

Enligt den danska tidningen Information skulle detta kunna ge USA inflytande över dansk lagstiftning.

Se även; Information (danska), IP-watch

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*