Utfrågning i miljöutskottet blev svettig upplevelse för EU-kommissionen

Igår hölls en utfrågning om TTIP-avtalet i EU-parlamentets miljöutskott (ENVI). EU-kommissionens chefsförhandlare i TTIP, Ignacio Garcia Bercero, fick svara på frågor från en mängd parlamentariker i utskottet, och han var synbart förvånad över parlamentarikernas upprördhet. (Hela utfrågningen med svensk tolkning finns att se här , börjar ca 15:15).

Bercero, som i sitt inledningsanförande hävdade att Kommissionen vill öppna förhandlingarna och aldrig tänker kompromissa med EU:s regler för miljöskydd och konsumentskydd, försäkrade gång efter annan att det inte finns några risker med TTIP. ”Ni kan lita på oss (kommissionen) när vi säger att TTIP inte kommer att leda till några sänkta standarder för miljöskydd eller liknande”.

Parlamentarikerna var dock föga övertygande av kommissionens utfästelser. Tungviktare över partigränserna kritiserade inte bara den totala bristen på öppenhet och insyn i förhandlingarna, utan gav även uttryck för oro över det sakpolitiska innehållet i förhandlingarna. Kommissionens löften i all ära, men som folkvalda menade parlamentarikerna att de har rätt att se och tolka texterna själva. Hur kan kommissionen garantera att inga miljöskydd undermineras? Kommer medlemsstater som förbjuder fracking, GMO eller liknande att stämmas? Hur kan Kommissionen tala om öppenhet när folkvalda inte får se vare sig USA:s positionspapper eller någon avtalstext som kan delanalyseras?  Frågorna haglade, och chefsförhandlare Bercero var uppenbart förvånad, och pressad, av kritiken.

Kontentan från gårdagens utfrågning är att EU-kommissionen helt klart en lång väg att vandra om man avser att övertyga ledamöterna i miljöutskottet om att TTIP är helt ofarligt för såväl konsumenter som miljön.  Att fortsätta försöka pränta in sin gamla Tomas Ledin-dänga tycks inte fungera. Det varken svänger eller låter nämligen tillnärmelsevis lika bra.

[youtuber youtube=’http://www.youtube.com/watch?v=NPLUYIeh4Ko’]

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*