Tvistlösningsmekanismen i CETA förenlig med EU-rätten, enligt generaladvokaten

Alldeles nyss presenterade EU-domstolens ansvariga generaladvokat Yves Bot sitt yttrande kring huruvida CETA-avtalets investeringsskydd är kompatibelt med EU-rätten. Och det är det, menar Bot, som inte ser någon risk för att EU:s rättsordning undermineras av avtalet.

Belgiens förfrågan till EU-domstolen är ett resultat av den omfattande debatt som pågick år 2016. Särskilt kritiska var det regionala parlamentet i Vallonien, som länge hotade att stoppa hela avtalet. I en kompromiss där Belgien tilläts skriva under avtalet begärdes en prövning av EU-domstolen kring avtalets investeringsskydd och dess förenlighet med EU-rätten.

Generaladvokatens yttrande är inte bindande för domstolen men i de flesta fall väljer domarna att gå på samma linje. Ett undantag är dock det mycket betydelsefulla beslutet av domstolen att ISDS mellan EU-medlemsländer är olagligt. I det fallet ignorerades generaladvokatens yttrande.

Yves Bot har varit generaladvokat sedan år 2006. På 90-talet tjänstgjorde han som rådgivare åt den franske högerpolitikern Pierre Méhaignerie.

EU-domstolen fastställer dom i ärendet senare i år. Vi lär få återkomma med fler reaktioner kring generaladvokatens yttrande de närmaste dagarna.

Läs yttrandet här; (engelska)


Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*