EU-domstolen: ISDS-avtal inom EU olagliga

EU-domstolen har bestämt att investeringsavtal av typen BITS inom EU inte är förenliga med EU-lagarna. Det innebär att många avtal av typen ISDS med möjligheten för företag att stämma länder i specialdomstolar måste avvecklas.

Ärendet gällde en konflikt mellan det holländska försäkringsbolaget Achmea och Slovakien. Bolaget stämde Slovakien som dömdes att betala 25 miljoner euro för att landet återreglerade delar av lagstiftningen gällande sjukförsäkringar. Slovakien vägrade betala.

EU-domstolen klargör nu att investeringsdelen i BITS-avtalet mellan Nederländerna och Slovakien inte är förenlig med EU-lagstiftningen. Även EU-kommissionen har hävdat att det är olagligt med parallella rättssystem inom EU som inte är under EU-domstolens kontroll. I förlängningen innebär det att alla 196 bilaterala investeringsavtal mellan länder inom EU måste avskaffas.

På EU-domstolens bord ligger också att avgöra om investeringsdelen i CETA-avtalet med Kanada är förenlig med EU-rätten.  Avgörandet i EU-domstolen nu rör inte länder utanför EU men ökar intresset för frågan om även CETA måste omförhandlas.

2 kommentarer

  1. Mycket intressant. Jag undrar om, och i så fall hur, detta kan påverka (eller kanske redan har påverkat) ärendet om Sveriges BITS med Rumänien. Kommissionen inledde ett överträdelseärende mot Sverige 2015. Enligt regeringens skrivelse till riksdagen om verksamheten i EU i våras hade det under 2017 inte hänt något sedan regeringen skickade ett svar till Kommissionens formella underrättelse november 2016. Då hade Kommissionen och regeringen mest bara upprepat det de hade skrivit till varandra tidigare.

1 trackback/pingback

  1. Tvistlösningsmekanismen i CETA förenlig med EU-rätten, enligt generaladvokaten - Handelsgranskaren.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*