TTIP värt att hålla ögonen på

Carl Schlyter och Kew Nordqvists tidigare debattartikel i Svenska Dagbladet har fått replik från såväl Stockholms handelskammare som Christofer Fjellner (M). Idag publicerades Carls och Kews slutreplik (se även nedan). Huvudbudskapet i slutrepliken är att TTIP är ett avtal som vi som bryr oss om miljö, demokrati och medborgerliga rättigheter måste hålla ögonen på.

___

Ett handelsavtal som
hotar viktiga värden

I en replik 19/11 till vår debattartikel skriver Maria Rankka och Annette Magnusson från Stockholms Handelskammare att TTIP-avtalet inte är så skadligt som vi påstod i vår artikel, en åsikt som delas av Christofer Fjellner (M), som även han har replikerat (21/11).

Självklart leder Investor-State Dispute Settlements (ISDS) inte till att respondenten (staten) alltid blir betalningsskyldig, såväl staten som ett företag kan vinna en tvist. Samtidigt ser vi en tydlig trend att antalet stämningsförfaranden via ISDS-mekanismer ökar. Enligt en FN-rapport (UNCTAD, 2013) sattes förra året ett nytt rekord i antalet stämningsansökningar via sådana tvistlösningar.

Som Rankka och Magnusson skriver är rättsprocesser mycket riktigt ”kostsamma och tidskrävande”. Det finns därmed all anledning för stat, kommun och landsting att undvika dem, till exempel genom att gå företagen till mötes. ”Moderna företag”, som Rankka och Magnusson skriver, ”avgör tvister genom förhandling, medling eller ett enkelt telefonsamtal”. Det är just det ”enkla telefonsamtalet” vi är rädda för. Bara hotet om en stämningsansökan kan få en hämmande effekt på ny, starkare lagstiftning inom exempelvis miljöskyddsområdet. Än värre blir det genom att tredjepartsinlagor är förbjudna och utesluter balanserande krafter, som till exempel folkrörelser, från inflytande.

Christofer Fjellner hävdar i sin replik bland annat att vi är ”konspirationsteoretiker” och att ”inget av företagen gått vinnande ur processen” i de fall vi tar upp. Det stämmer inte. Slovakien tilldömdes i en skiljedomstol att betala holländska Achmea 22 miljoner euro. I maj i år tillgrep företaget, via ett domstolsbeslut i Luxemburg, slovakiska finansiella tillgångar på 29 € miljoner – ett faktum som företaget själva tar upp i ett pressmeddelande på sin hemsida. Slovakien har försökt få beslutet ogiltigförklarat, men hittills utan framgång. De övriga fallen vi tar upp i vår artikel är fortfarande under behandling. Det finns förstås även en mängd andra fall där företagen gått vinnande ur tvisterna.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) utgör ett reellt hot mot många grundläggande demokratiska värden och intressen. Denna bedömning delas av välkända ekonomer som till exempel nobelpristagaren Joseph Stiglitz men även av nästan 100 folkrörelser som gått samman i sin kritik av TTIP – de vägras dessutom rimligt inflytande och information. Det är lätt att, som Fjellner, ta till personangrepp när argumenten tryter, men det förändrar inte det faktum att TTIP är ett avtal som vi som bryr oss om miljö, demokrati och medborgerliga rättigheter måste hålla ögonen på.

CARL SCHLYTER (MP)

EU-parlamentariker

KEW NORDQVIST (MP)

riksdagsledamot

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*