Tobaksbolagen får påverka TTIP – i hemlighet

Vi har tidigare rapporterat om hur Irlands motsvarighet till Cancerfonden riktat stark kritik mot hur TTIP-avtalet riskerar att hota folkhälsan. En viktig aspekt är hur tobaksbolagen kan utnyttja den planerade ISDS-mekanismen för att juridiskt utmana lagstiftning som ex. syftar till att minska rökningen. Samtidigt uppvaktas EU-kommissionen av tobaksbolagen inom ramen för de många pågående handelsförhandlingar som kommissionen för, men den gedigna öppenhet som handelskommissionär Cecilia Malmström talar sig varm för verkar inte gälla vad kommissionen diskuterar med tobaksbolagen.

Det är en begäran om handlingar som Corporate Europe Observatory, en organisation som granskar lobbyismen inom EU, genomfört som avslöjat lite väl mycket kring hur EU-kommissionen ser på öppenhet. Olivier Hoedeman, som arbetar för organisationen, efterfrågar i mars 2015 samtliga möten som DG Trade (den enhet hos EU-kommissionen som ansvarar för handel) genomfört med tobaksbolag, anteckningar från dessa möten samt all ev. korrespondens som förekommit inför dessa möten. Handlingarna skall enligt EU:s regler lämnas ut inom tre veckor, men först i juni får Hoedeman handlingarna – men bara två av sex dokument som kommissionen identifierat som relevanta lämnas ut, och dessa är dessutom censurerade.

Hoedeman överklagar å Corporate Europe Observatory’s vägnar beslutet. Han påminner om att EU skrivit under Världshälsoorganisationens ramverk för tobakskontroll (FCTC) som erkänner den grundläggande intressekonflikt som finns mellan tobaksindustrin och lagstiftning som syftar till att främja folkhälsan. FCTC stipulerar att lagstiftare skall minimera möten med tobaksindustrin samt i de fall sådana möten förekommer, redogöra för dessa fullt öppet. Kommissionens anger som skäl för att inte ge ut dessa dokument att de kan avslöja EU:s position i förhandlingarna om ett handelsavtal med Japan och ha bäring på andra förhandlingar (TTIP), och därav komplicera förhandlingarna. Hoedeman ställer sig således frågande till hur i hela världen EU-kommissionen kan dela med sig av sådan känslig information till tobaksbolag. Ett av dessa bolag är Phillip Morris, som förutom att vara part i de uppmärksammade ISDS-fallen mot Australien och Uruguay dessutom är den organisation som spenderar mest pengar på att lobba mot EU:s institutioner (ca 50 miljoner SEK årligen). Han överklagar således beslutet på flera punkter.(30e juni).

I sitt nya svar släpper EU-kommissionen de fyra dokument som man dittills ansett vara för hemliga. Så här ser det ut;

PMI EU

Sedan använder kommissionen exakt samma argument som tidigare. Det är alltså under denna form av hemlighetsmakeri som EU-kommissionen möter tobaksindustrin kring de många handelsavtal som nu förhandlas. Man vägrar avslöja mötenas innehåll eftersom detta kan hota handelsförhandlingarna. Corporate Europe Observatory frågar sig om detta beror på att EU-kommissionen rentav främjar tobaksindustrin intressen under förhandlingarna. Det är en ytterst relevant fråga. Så här får det inte se ut.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*