Cancernätverk varnar för TTIP

I en studie publicerad av Irish Cancer Society (Irlands svar på Cancerfonden) riktas skarp kritik mot de pågående TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA, och särskilt den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. Organisationen, som arbetar för att eliminera cancer som ett folkhälsoproblem, menar att riskerna för folkhälsan med avtalet är så stora av förhandlingarna bör avbrytas.

Organisationens intresse för TTIP hänger tätt ihop med de pågående tvister som nu pågår mot tobakslagstiftning världen över, där uppmärksammade ISDS-fall är Phillip Morris Int. stämningar mot Australien och Uruguay för att länderna infört större varningstexter/bilder på sina cigarettpaket och i Australiens fall infört helt neutrala paket. Rökning är som bekant skarpt förknippat med cancer, och är den vanligaste orsaken till en för tidig död – i EU dör ca 700,000 människor varje år på grund av rökningens effekter (främst cancer och hjärt- och kärlsjukdomar).

I Irland, som så sent som i mars i år blev det andra landet i världen att införa ”plain packaging”-lagstiftning (neutrala cigarettpaket), finns en uppriktig oro för att TTIP och medföljande ISDS-mekanism kan ge tobaksbolagen verktyg för att utmana även irländsk tobakslagstiftning. Studiens författare, forskarna Joshua Curtis och John Reynolds, menar att ”implementeringen av en ISDS-mekanism som tillåter utländska investerare att kringgå nationella domstolsprocesser skulle få en katastrofal inverkan på skyddet för folkhälsan, inte minst gällande tobakslagstiftningen”(s. 69). Studien rekommenderar att TTIP-förhandlingarna avbryts, men då detta är osannolikt så åtminstone att förhandlingarna exkluderar ISDS-mekanismen och det regulativa samarbetsråd som planeras.

Samtidigt som den irländska motsvarigheten till Cancerfonden varnar för folkhälsoeffekter av TTIP, och pekar på tobaksbolagens framfart, har den svenska myndigheten för handel, Kommerskollegium, passat på att göra en överraskande nyrekrytering. Myndigheten har anställt Tanja Rasmusson, tidigare lobbyist på just Phillip Morris, som enhetschef på WTO-enheten från och med 31 augusti. Rasmussons enhet arbetar inte i direkt anslutning med TTIP-förhandlingarna, däremot arbetar enheten med just den ISDS-mekanism som Phillip Morris har för vana att utnyttja för att stämma nationella regeringar för all form av lagstiftning som syftar till att minska rökningen. Phillip Morris har lobbat intensivt för att få med ISDS-mekanismen i TTIP-avtalet, inte minst via paraplyorganisationen Trans-atlantic Business Council där företaget är medlemmar. På samma sätt har man varit mycket aktiva under de pågående TPP-förhandlingarna (USA och länder kring Stilla havet). Amerikanska Cancerfonden har sammanställt en lista över alla de stämningar (och hot om stämningar) som Phillip Morris genomfört de senaste åren.

Att Sveriges myndighet för handel, som alltså arbetar intensivt med såväl TTIP som ISDS-mekanismen, anställer en person som var lobbyist från tobaksjätten Phillip Morris så sent som för två år sedan lär knappast få cancerorganisationerna att jubla.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*