Börjar Socialdemokraterna vackla om TTIP?

Hittills har Miljöpartiet varit väldigt ensamma i kritiken mot TTIP i Sverige. Detsamma har generellt gällt på europeisk nivå, men på senaste tiden har vänsterpartier runt om i Europa börjat vakna och framfört frän kritik, kanske tydligast via vänstergruppen i EU-parlamentet (GUE/NGL) som idag höll ett seminarium om just TTIP i EU-parlamentet. Som bekant har även Vänsterpartiet i Sverige kommit igång, även om man valt att fokusera kritiken ganska ensidigt på tvistlösningsmekanismen Investor-State Dispute Settlements (ISDS) samt hur denna kan inverka på vinster i välfärden.

Socialdemokraterna, vars partiledare Stefan Löfven tidigare uttryckt sig positivt om TTIP, och vars partigrupp i EU-parlamentet varit tydligt positiv, kanske nu börjar vackla. Göran Färm, EU-parlamentariker för S, har den senaste veckan skrivit flera debattartiklar om TTIP, senast idag i Dalademokraten (dock ej tillgänglig på nätet). Även om Färm lyfter att S är principiellt positiva till TTIP, kommer man inte att acceptera ett avtal under vilka förhållanden som helst. ”För europeisk socialdemokrati är det självklart att EU aldrig kan acceptera avtal som äventyrar skyddet för fackliga rättigheter, sociala och miljömässiga normer. Där har vi stöd av en bred opinion. Avtalet får heller inte sänka vårt konsumentskydd vad gäller hälsofarliga ämnen, genmanipulerade organismer (GMO) etc.[…]Socialdemokratin kommer heller inte att acceptera tvistlösningsmekanismer mellan företag och stater som kan underminera demokratiskt fattade beslut”, skriver Färm. Detta går delvis på tvärs med den åsikt som Marita Ulvskog, toppkandidat för S i EU-valet, gett uttryck för. Under en EU-valsdebatt som hölls i EU-parlamentet förra veckan framstod hon som betydligt mer positivt inställd.

Intressant nog går även det som ser ut att vara Socialdemokraternas nya linje längre än den linje som propagerats från fackligt håll (i Sverige). LO, TCO och SACO har varit väldigt aktiva i debatten för att marknadsföra de potentiella vinsterna med TTIP, vilket de också fått kritik för. I det positionspapper som nämnda fack tagit fram gemensamt nämns att facken överlag är mycket positiva, kritiska till vissa aspekter, men att man exempelvis är beredda att acceptera ISDS under vissa omständigheter. En uppfattning som går på tvärs med flera andra fackföreningar.

Enligt uppgift skall Socialdemokraternas gruppledare i EU-parlamentet, Hannes Swoboda, på en konferens i Bryssel idag ha uppgett, apropå TTIP, att ”A good trade agreement could be of benefit, a bad one will be rejected” (sv. ung, ett bra handelsavtal kan vi ha nytta av, men ett dåligt handelsavtal kommer att förkastas).

Med tanke på i hur positiva ordalag Socialdemokraterna tidigare benämnt TTIP får den senaste veckans besked ses som ett steg i rätt riktning. Nu gäller det att de, vid en eventuell slutomröstning i EU-parlamentet, står upp för sina löften och röstar nej om avtalet hotar miljölagstiftning, konsumentskydd eller demokratiska principer, vilket vi med goda skäl befarar blir fallet.

Mer om TTIP; Några finska fack gör sina svenska motsvarigheter sällskap och propagerar för TTIP. De är dock extremt ensamma sett i ett europeiskt perspektiv.

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*