Handelsminister Björling vägrar svara på tydliga frågor om ISDS

I morse debatterades ISDS-mekanismen i TTIP i Sveriges riksdag. Det är den tvistlösningsmekanism som gör det möjligt för företag att dra stater inför rätta utanför nationella domstolar för exempelvis ny lagstiftning som på något sätt kan anses ha påverkat företags investeringar negativt. Martti Koskenniemi, professor i internationell rätt, har beskrivit effekterna som ”att man sätter sig över stiftade lagar, det är ett system där man inte kan ta hänsyn till allmänhetens bästa och vi har sett i många fall att domarna är helt godtyckliga”. Hans finske kollega Heikki Patomäki, professor i internationell politik, menar att systemet är allt annat än neutralt och ”enbart beaktar rättvisan från företagens synvinkel”.

Det är dock inte kritik som delas av handelsminister Ewa Björling (M). Hon framhöll förvisso att ISDS inte får inskränka vår demokrati, men försvarade i övrigt konsekvent ISDS-mekanismen och menade att investerare måste åtnjuta ”rättsäkerhet”. Exakt vad som är fel på rättssäkerheten i svenska domstolar, dit företag som anser sig utsatta för expropriation skulle kunna vända sig i enlighet med fastighetsrätten, framgick dock inte av ministerns anförande.

Jonas Sjöstedt (V) försökte upprepade gånger få svar på samma fråga om huruvida ISDS medför risker för ex. folkhälsan (fritt citerat);
”Ministern säger att ISDS inte ska få inskränka våra rättigheter att skydda folkhälsan. Men var det inte så att ett företag kunde utnyttja den här mekanismen för att vinna över Slovakien när landet ville ha en bättre sjukförsäkring, fri från vinstintressen, för att nå bättre folkhälsa? Är det inte så att amerikanska riskkapitalbolaget KKR skulle kunna stämma oss om vi stoppar vinster i välfärden, för att vi vill ha en bättre välfärd? Så länge ministern inte ens vill beröra de här sakerna i sina svar så är det ju uppenbart att det inte går att utesluta att så kommer att bli fallet. Och bara det räcker som argument för att inte godta ett sånt här avtal”.

Handelsministern valde dock att inte bemöta frågan i något av sina anföranden. Således är det svårt att dra någon annan slutsats än Jonas Sjöstedt; Regeringen vet att ISDS kan användas för att underminera folkhälsan och demokratiska principer. Tydligen bryr man sig helt enkelt inte.

Den 28e april kommer regeringen få fler frågor, när Annika Lillemets (MP) och Jens HolmS (V) interpellationer om TTIP skall debatteras.

Fler som skriver om interpellationerna; Arbetaren, Jens Holm

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*