Så röstade de svenska partierna om TTIP

Centerpartiet vill importera amerikansk skiffergas och tjärsand, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ vill ställa in förhandlingarna och Socialdemokraterna är fortsatt splittrade. Ja, det är några av slutsatserna efter att ha granskat hur de svenska ledamöterna i EU-parlamentet röstade i parlamentets votering om det kontroversiella avtalet mellan EU och USA, TTIP.

I onsdags röstade EU-parlamentet om sin syn på TTIP-förhandlingarna så här långt. Trots det höga tonläget i debatten blev parlamentets resolution urvattnad, utan tydliga krav på förhandlingarna. Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade för resolutionen, medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ röstade emot. Socialdemokraternas Anna Hedh ”nollade” (avstod från att rösta, något som oftast används för att visa att man tycker att det finns såväl bra som dåliga delar i förslaget).

Det fanns dock hela 118 ändringsförslag till hela resolutionen, och de flesta av dessa röstades separat med så kallad Roll-Call Vote (sv. ung. ”namnupprop”), vilket betyder att det registreras hur varje individuell ledamot röstat. Allra flest ändringsförslag hade inkommit från vänstergruppen GUE/NGL, med den Gröna gruppen (Greens/EFA) som god tvåa. Det motsvarade faktumet att resolutionen var en bred uppgörelse mellan den så kallade ”stora koalitionen” – högergrupperna EPP och ECR, liberala ALDE och Socialdemokraterna (S&D). De partigrupper som inte fått vara med i kompromissen försökte således få in några av sina kärnfrågor i resolutionen genom separata voteringar.

Överlag röstade Kristdemokraternas Lars Adaktusson, Centerpartiets Fredrick Federley, Folkpartiet samt Moderaterna identiskt omröstningen igenom, d.v.s. avslag till alla ändringsförslag som försökte ställa högre krav på vilka resultat eller känsliga områden som avtalet inte får innehålla.

Vänsterpartiets Malin Björck, Feministiskt Initiativs Soraya Post, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade tvärtom generellt för att exkludera känsliga delar som livsmedel och kemikalier från förhandlingarna, ställa krav på att inga av EU:s standarder får påverkas negativt, och att inte tillåta något ingående samarbete kring kommande lagstiftning i formen av ett regulativt samarbetsorgan. Det regulativa samarbetsorganet har kritiserats för att ge stora företag möjlighet att påverka ny lagstiftning i ett tidigt skede och i grunden förändra hur det demokratiska beslutsfattandet fungerar idag. Exempelvis har svenska Kemikalieinspektionen varnat (s. 61) för hur de skulle kunna hämma lagstiftningen mot farliga kemikalier i framtiden.

Socialdemokraterna röstade oftast som Moderaterna, men i flera fall var de splittrade och röstade olika. I fallet om regulativt samarbete röstade Marita Ulvskog, i likhet med ex. Miljöpartiet, för att begränsa samarbetsorganet.

Anmärkningsvärt är att Centerpartiet, som ofta beskriver sig som ett miljöparti, vill att EU ska förhandla om ett energikapitel och därigenom import av klimatintensiv råolja och skiffergas från USA. Partiets ledamot Fredrick Federley röstade, precis som resterande ledamöter från Allianspartierna och Sverigedemokraterna, emot ett ändringsförslag (103) om att stryka resolutionens text (d/vii, s. 15) om att uppmuntra kommissionen (som förhandlar för EU) att få med ett energikapitel och därigenom se till att ”TTIP avskaffar varje gällande begränsning eller hinder för bränsleexport, inklusive flytande naturgas och råolja,”  Inte heller ville man att EU ska förbjuda skiffergas och tjärsand från sin marknad (ändringsförslag 22), något som däremot Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ röstade för. Ett liknande röstningsmönster återupprepade sig även kring hormonstörande ämnen, där C inte ville stödja ändringsförslag som syftade till att exkludera detta från förhandlingarna.

Kring ISDS gick som väntat den urvattnade kompromissen igenom, som säger nej till ISDS i sin nuvarande form men i övrigt inte mycket annat. Det betyder inte ett nej till ISDS, utan snarare ett reformerat ISDS i linje med det som handelskommissionär Cecilia Malmström föreslagit. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ röstade emot förslaget, medan Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade för.

Några viktiga voteringar, i urval;

Ändringsförslag 79, ta bort livsmedel från förhandlingarna.

+ MP, SD, V, FI,

– C, FP, S, M, KD

0 Hedh (S)

Ändringsförslag 13, Positiv listning av tjänsteliberalisering (läs mer här) (punkt.3)

+ V, FI, MP, Ulvskog (S)

– C, FP, KD, M, Guteland/Nilsson/Ludvigsson (S)

0 SD, Hedh (S)

Ändringsförslag 17 Exkludera specifika jordbruksrelaterade delar från regleringssamarbete, ex. djurskydd, hormonbehandlat kött, antibiotika, jordbrukskemikalier, kloning, klorkyckling

+ MP, V, FI, SD, S (exklusive Ludvigsson)

– C, FP, KD, M, Ludvigsson (S)

Ändringsförslag 93, Exludera flera områden från förhandlingarna, i likhet med miljöutskottets förslag, däribland framtida lagstiftning mot hormonstörande ämnen, vattenförsörjning, djurförsök inom kosmetika, m.m.

+ MP, V, FI, SD, Ulvskog/Hedh

– C, FP, KD, M, Guteland/Ludvigsson/Nilsson

Ändringsförslag 19, Inget avtal kring offentlig sjukvård, GMO, hormoner nötkött, kemikalielagstiftningen REACH och implementering, kloning, och därför inte förhandla om detta). ANTOGS

+ MP, V, FI, SD, S

– C, FP, KD, M

Ändringsförslag 103, stryka texten om att ha med ett energikapitel och import av skiffergas och råolja;

+ MP, V, FI

– C, FP, KD, M, S

0 SD

Ändringsförslag 22, Förbjuda gas och tjärsand från EU:s marknad

+ MP, FI, V

– C, FP, KD, M, SD, S

Ändringsförslag 108, Notera resultatet av EU-samrådet kring ISDS, där 97 % var kritiska.

+ MP, V, SD, FI

– C, FP, S, M, KD

0 Hedh

Kompromissyrkande 117, om ISDS

+ C, FP, KD, M, S, SD

– MP, V, FI

Ändringsförslag 58, inget samarbete om REACH

+ MP, V, FI, SD

– C, FP, KD, M, S

Resolutionen i sin helhet

+ C, FP, KD, M, S, SD

– MP, V, FI

0 Hedh

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*