Ny tung kritik från FN-experter mot TTIP

Handelsavtalet TTIP kan hota mänskliga rättigheter. Det menar tio av FN:s specialrapportörer från OHCHR, kontoret för FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter.

Det är inte första gången som FN riktar kritik mot TTIP och TPP-avtalet, som förhandlas mellan USA, Japan, Australien och ytterligare en mängd länder runt stilla havet. I maj krävde FN:s specialrapportör Alfred de Zaya, som även skrivit under dagens pressmeddelande, att förhandlingarna skulle avbrytas.

De tio specialrapportörerna, däribland Gabriella Knaul, FN:s specialrapportör för oberoende domare och advokater, menar att avtalen (TTIP och TPP) negativt kan påverka skyddet och främjandet för mänskliga rättigheter, däribland skydd för hälsa, säkra livsmedel och fackliga rättigheter.

FN-experterna menar vidare att den kontroversiella ISDS-mekanismen hotar staters förmåga att lagstifta i det allmännas intresse. De hävdar att enskilda ISDS-fall lett fram till en avkylande effekt på lagstiftning som syftar till att skydda exempelvis miljön eller folkhälsan, och hela systemet i grunden är felaktigt eftersom det endast erbjuder skydd åt investerare men inte åt stater eller allmänheten (då endast företag kan stämma). Bättre öppenhetsregler är ett viktigt steg framåt, men mycket arbete återstår, menar experterna.

De rekommenderar bl.a. att förhandlingarna förs i större öppenhet, att alla utkast på avtalstext offentliggörs, att konsekvensanalyser för avtalets effekter på mänskliga rättigheter genomförs och att parterna tydligt redogör för hur de skall upprätthålla mänskliga rättigheter om avtalen ingås.

Den 10e juni röstar EU-parlamentet om sin syn på TTIP-förhandlingarna så här långt. Vi får hoppas att de lyssnar på kritiken från FN:s experter på mänskliga rättigheter.

Hela pressmeddelandet kan läsas här (engelska).

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*