Ny rapport sänker främsta argumentet för TTIP

Ett av de vanligast förekommande argumentet för TTIP-avtalet är att det finns både tillväxt och jobb att hämta genom att ta bort ”onödiga handelshinder”. Ett av de mest frekvent använda exemplen på ett sådant är dubbla krocktester av bilar. Idag måste en amerikansk bil som säljs på EU:s marknad krocktestas på båda sidor Atlanten, vilket, enligt exempelvis Svenskt Näringsliv (s.17), är ett typexempel på ”osmarta krav” som åläggs bilindustrin. Men nu visar en omfattande studie, beställd av fordonsindustrin själva, att säkerheten i europeiska och amerikanska bilar är långtifrån likvärdig.

Att fordonsindustrin ska bli den stora vinnaren på TTIP återkommer ständigt i debatten. Enligt Volvos VD, Håkan Samuelsson, kan företaget spara miljarder på TTIP. Den av Svenskt Näringsliv sponsrade frihandelsbloggen var inte sena att lyfta fram en rapport som påstår att EU:s bilindustri kan vinna bortåt 10 miljarder euro på ett avtal om ”onödiga dubbelkrav” tas bort. Detta skulle dock, enligt den omfattande rapport som bland annat Chalmers varit med och tagit fram, ske på bekostnad av passagerarsäkerheten.

Rapporten beställdes av amerikanska Alliance of Automobile Manufacturers (AAM) tillsammans med sin europeiska motsvarighet ACEA  i syfte att visa på att det europeiska och amerikanska systemen är likvärdiga, och att således onödig dubbeltestning kan avskaffas. Så är alltså inte alls fallet. Enligt studien är exempelvis passagerare i en EU-bil 33 % säkrare än en amerikansk motsvarighet i samband med en front/sidokollision, en typ av olycka som ofta medför allvarliga skador.

Enligt András Bálint, verksam vid SAFER vid Chalmers och en av författarna till rapporten, visar studien att det finns en riskskillnad gällande personskador mellan EU-testade bilar och amerikanska bilar. Därför avråder han bestämt från att inom ramen för TTIP ömsesidigt erkänna varandras testsystem, då det potentiellt skulle kunna medföra ett ökat antal dödsfall och allvarliga skador i trafiken.

Även det Europeiska transportsäkerhetsrådet (ETSC), som rådger EU-parlamentet och EU-kommissionen, menar att studien hissar ett viktigt varningsflagg för att standarder gällande fordonssäkerhet inte kan inkluderas i TTIP för tillfället, utan kräver mer omfattande analys. Antonio Avenoso från ETSC menar att TTIP-förhandlarna riskerar liv genom att ömsesidigt erkänna varandras fordon.

Frågan kan helt enkelt ställas på sin spets; Vad är ett människoliv värt? Är 10 miljarder euro till fordonsindustrin värt fler döda i trafiken? ”Osmart krav med dubbla krocktester”, säger Svenskt Näringsliv. Det finns nog de som inte håller med.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*