TTIP hotar miljölagstiftning i USA, enligt ny rapport

Det är inte bara i EU oron är stor för TTIP-avtalets effekter. Enligt en ny amerikansk rapport från juristorganisationen Center for International Environmental Law (CIEL) riskerar avtalet att underminera demokratiskt beslutsfattande och i grunden förändra hur ny miljölagstiftning antas i USA, inte minst på delstatsnivå.

Rapporten har utvärderat effekterna för USA av det förslag på regulativt samarbete som EU-kommissionen presenterat, ett förslag vi tidigare skrivit om här på ttippen. EU:s ambition är att via ett samarbetsorgan för existerande och framtida lagstiftning minimera de ”handelsstörande effekterna” av ny lagstiftning. En av författarna till rapporten, som alltså utvärderar EU:s förslag, är den minst sagt rutinerad lagstiftare på delstatsnivå, juristen Sharon Anglin Treat.

Enligt rapporten har USA:s delstater på en mängd områden mer progressiv lagstiftning mot exempelvis farliga kemikalier, miljöskydd samt reglering av ”fracking” än den federala nivån.  I slutsatserna menar rapportens författare (förutom Anglin Treat även Baskut Tuncak) att EU:s förslag på regulativt samarbete riskerar att få omfattande konsekvenser för lagstiftningen på delstatsnivå i USA, och framför allt begränsa delstaternas möjligheter att lagstifta i allmänhetens intresse till skydd för folkhälsa och miljön. Genom att skapa ett helt nytt organ för att minska regulativa skillnader mellan regionerna riskerar man enligt rapporten att i praktiken göra att den federala lagstiftningen i USA, som i dagsläget fungerar som ett golv när det gäller lagstiftning och som delstaterna således ”bygger på” med bättre konsument- och miljöskyddslagstiftning, i stället blir ett tak.

Rapporten går, som väntat, stick i stäv med det som EU-kommissionen kommunicerat om sitt eget förslag.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*