Kommissionen redo att backa? Fryser förhandlingar om ISDS

EU-kommissionen tycks nu redo att backa när det gäller att inkludera den högst kontroversiella tvistlösningsmekanismen Investor-State Dispute Settlements (ISDS) i TTIP. Enligt brittiska The Independent har EU-kommissionens handelskommisionär Karel de Guch skickat ett brev till EU:s handelsministrar. Uppgifterna har än så länge inte bekräftats på annat håll. De Gucht skriver att med bakgrund av de massiva protester som riktats mot ISDS kommer nu ett tre månader långt ”offentligt samråd” kring mekanismen inledas. Under tiden kommer den del av TTIP-förhandlingarna som handlar om investeringsskydd att frysas.

Förutsatt att uppgifterna stämmer så är svårt att tolka EU-kommissionens agerande som något annat än en reträtt, åtminstone i viss utsträckning. Erfarenheten från ACTA-avtalet, som fick tummen ner av EU-parlamentet, gör nu att kommissionen till synes är mer känslig för kritik från frivilligorganisationer och allmänheten. Även om det i nuläget förstås är oklart hur dessa överläggningar kommer att gå till, samt vilka som kommer att inkluderas, är detta ett positivt besked. Huruvida dagens besked leder fram till att ISDS-mekanismen utesluts helt ur avtalet återstår att se, kanske är det att hoppas för mycket.

Brevet skall alltså enligt uppgift ha gått till EU:s handelsministrar, och kommissionen kommer efter det att offentliga diskussioner hållits att återkomma till ministerrådet för att diskutera hur man fortsättningsvis skall sköta förhandlingarna om TTIP.

Den svenska regeringen, som inte gett några som helst indikationer på att vara negativt inställda till ISDS, snarare tvärtom, fortsätter att poängtera hur TTIP är en ”hjärtefråga” för Sverige. Det är svårt att så förutsättningslöst dela regeringens optimism. Oavsett vad som händer med ISDS har vi många farhågor kring andra områden i avtalet.

Uppgifterna kommer alltså i nuläget endast från The Independent, och har än så länge inte bekräftats från annat (officiellt) håll. Vi uppdaterar kontinuerligt.

UPPDATERAT: Tom Clancy, handelstalesperson för EU-kommisionär Karel de Gucht, bekräftar på twitter att ISDS-delen av TTIP nu kommer att konsulteras med allmänheten, i övrigt fortgår förhandlingarna om TTIP som planerat.

UPPDATERAT 2; Kommissionen har nu bekräftat, och släppt ett pressmeddelande. Kommissionen kommer i mars i år att släppa sitt förslag på avtalstext om investeringsskydd (inklusive ISDS). Därefter kommer EU-medborgare att få tre månader på sig att skicka in kommentarer.

UPPDATERAT 3; Gröna gruppen i EU-parlamentet har även släppt ett pressmeddelande (engelska)

Läs mer; Christian Engström

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*