Gästinlägg; TTIP kan skada svenskt jordbruk

Följande är ett gästinlägg från Kew Nordqvist, Miljöpartiets jordbrukspolitiska talesperson.
________________________

Enligt förespråkarna för ett frihandelsavtal mellan EU och USA (TTIP) skulle ett avtal ge en mängd fördelar, och en exportberoende nation som Sverige skulle ha särskilt mycket att tjäna på att TTIP ingås. Samtidigt hotas svenska jordbruks- och konsumentintressen, då USA på flera punkter har en lägre standard än vi för produktion av mat, och särskilt kött.

 I EU är tillväxthormoner förbjudet i köttproduktion sedan 1998, de anses utgöra en hälsofara. Men i USA är hormontillskott snarast regel. USA ser EU:s förbud som ett handelshinder som kan röjas ur vägen via TTIP.

Även antibiotika förekommer frikostigt i amerikansk uppfödning. I Sverige finns en stor medvetenhet om risken för utveckling av antibiotikaresistenta bakterier. Därför är användningen restriktiv. Och att djuren i USA får foder som är genmodifierat, GMO, är närmast en självklarhet. Den konsument som vill undvika GMO får det dessutom svårt eftersom animaliska produkter, där djuren har fått GMO-foder, inte ens behöver märkas.

Mot den amerikanska standarden står den svenska uppfödningen av djur, där bönderna avstår från hormoner och antibiotika och där GMO är kraftfullt reglerat.

För mig är mat inte vilken handelsvara som helst. Och jag är i gott sällskap. Bill Clinton sa till FN:s generalförsamling 2008: ”Vi hade fel när vi trodde att mat var precis som andra varor i världshandeln och vi måste tillbaka till en mer hållbar och ansvarsfull form av jordbruk.”

Vi nås nu av uppgiften från det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC, att 73 procent av all antibiotika som säljs i USA går till köttproduktionen. Detta faktum oroar den amerikanska myndigheten, som beräknar att två miljoner människor insjuknar årligen på grund av antibiotikaresistenta bakterier och att det är djuren som är bärare av dessa.

Mot den typen av produktion ska den svenska konkurrera. Risken med TTIP och uppluckrade regler är att priserna pressas, vilket gör det svårt att hindra det amerikanska köttet från att ta större marknadsandelar i Sverige.

Ett sätt för de svenska bönderna blir då att anpassa sig till konkurrensen med lägre priser och lägre kvalitet i ett ”race to the bottom”. Detta tjänar ingen på, allra minst vi konsumenter.

Flera vitala intressen för svenskt jordbruk och svenska konsumenter riskerar att hotas via förhandlingarna om TTIP. Det är av yttersta vikt att vi nu följer förhandlingarna noggrant och är beredda att motarbeta varje försök att kringgå eller underminera svensk miljö-, konsument- och djurskyddslagstiftning, och säkerhetsställa att det svenska jordbruket inte drabbas av osund konkurrens. 

// Kew Nordqvist (MP), riksdagsledamot och jordbrukspolitisk talesperson

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*