För övrigt anser regeringen att TTIP är jättebra

Idag skriver EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) på DN-debatt om försummade tillväxtchanser på grund av att kvinnor inte har lika villkor på arbetsmarknaden. I en parentes nämns vilken tillväxt (0,5 % för EU) och rena pengar (500 miljarder kronor) som TTIP kan tänkas inbringa. Återigen upprepas EU-kommissionens (väldigt optimistiska) beräkningar, och TTIP nämns sådär i förbigående som något positivt, en trend som syns alltmer nu när det slängs in i artiklar som egentligen handlar om något annat.  Det ligger väl i linje med den strategi för att få igenom TTIP som regeringen tagit fram.

Det är på något vis lite Cato den äldre över det hela, som enligt historien avslutade alla sina senatstal med orden ”för övrigt anser jag att Kartago bör förstöras”. Regeringen gör lite samma sak; ”För övrigt tror vi att TTIP blir jättebra”. Kartago brändes ju som bekant ner i slutändan. Vi får hoppas att det retoriska knepet inte är lika framgångsrik när det gäller TTIP.

Intressant är även att EU-ministern framhåller att en bättre jämställdhetspolitik på arbetsmarknaden är kapabel att ge 12 % tillväxt i EU, vilket är 24 gånger högre än TTIPs påstådda ekonomiska fördelar. Detta alltså utan att underminera demokratin eller hota exempelvis miljö- och konsumentskydd. Kanske således dags för regeringen att slopa TTIP och jobba för jämställdhet i stället, om det nu är tillväxt man är ute efter?

Värt att notera är att Birgitta Ohlsson även nämner hur nya regler för tjänstehandel kan ge 1 % tillväxt för EU. Det är en indirekt vink till det kontroversiella TISA-avtalet, ett globalt handelsavtal som förhandlas under precis samma typ av sekretess och om möjligt är ännu mer okänt än TTIP, vilket således är något att hålla ögonen på för den intresserade.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*