Investeringsskyddet i CETA till EU-domstolen.

Belgien har skickat CETA-avtalet till EU-domstolen. Domstolen skall avgöra om investeringsdomstolen ICS i avtalet är förenligt med EU-fördraget. Prövningen beräknas ta minst ett år.

Beslutet är en del i uppgörelsen med den Belgiska regionen Vallonien för att de skulle godkänna CETA. Valloniens delstatsregering var nära att stjälpa hela avtalet i slutet av 2016.

Hela CETA-avtalet har ifrågasatts av folkrörelser som arbetar med miljö, konsumentskydd och fackliga rättigheter. Allra mest kritik har riktats mot möjligheten för företag att stämma enskilda länder om de lagstiftar så att villkoren för företagandet förändras.

Domare och jurister har påpekat att investeringsdomstolen ICS inte uppfyller de internationella kraven på oberoende som domstolar ska ha och att ICS därför saknar rättslig grund. De har också påpekat att ICS kan komma i konflikt med de nationella domstolarna samt att den inte ger inhemska företag samma möjlighet som utländska.

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*