EU-kommissionen föreslår en global investeringsdomstol

EU-kommissionen vill starta förhandlingar om en global investeringsdomstol, en Multilateral Investment Court (MIC). Denna domstol skulle ersätta de olika instanser som idag dömer i rättstvister mellan företag och stater enligt ISDS-avtal.

ISDS (Investor State Dispute Settlement) är den mest kritiserade delen av de föreslagna handelsavtalen TTIP och CETA då den ger företag möjlighet att gå förbi nationella domstolar och stämma stater. ISDS finns redan i tusentals bilaterala avtal mellan länder i världen.

Efter den omfattande kritiken mot ISDS har EU utvecklat systemet med ett nytt namn; Investment Court System(ICS) som bl. a  ingår i CETA avtalet. Nu vill EU-kommissionen skapa en global investeringsdomstol , MIC med ICS som modell. Domstolen är tänkt att vara permanent med kvalificerade domare. Det ska också vara möjligt att överklaga besluten. EU vill se domstolen inom ramen för FN-kommissionen för internationell handelsrätt; UNCITRAL och det räcker med att några länder är överens så kan den komma igång. Målet är att MIC på sikt ska ta över både tidigare och framtida ISDS-avtal.

Nyligen ordnade Jordens Vänner och andra folkrörelser en konferens om MIC i Bryssel. Där ingick en intressant debatt mellan kommissionen och några av de mest sakkunniga ISDS-kritikerna. EU-kommissionens företrädare menade att MIC åtgärdar den kritik som rörelserna haft och gör det svårare för företag att upprepa stämningar via olika bilaterala avtal. Medan folkrörelserna menade att MIC snarare låser fast världen i modellen med ensidiga investeringsdomstolar.  Debatten kan ses nedan.

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=LeHYMsGPx1c” /]

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*