Fransk kommission kräver mer av CETA

För att tillmötesgå den starka kritiken mot CETA tillsatte Frankrikes nyvalde president Macron i somras en expertkommission om miljö- och hälsoeffekterna av avtalet. Gruppen som bestått av forskare, jurister och ekonomer har nu presenterat sin rapport. Den avfärdar inte CETA men innehåller omfattande kritik mot avtalet och en rad förslag till åtgärder.

Rapporten konstaterar att miljödelen i CETA inte är bindande. Kommissionen kritiserar bristen på ambitioner för att minska miljöskadliga subventioner, särskilt till fossila bränslen och fiske. Kommissionen rekommenderar att Frankrike närmare utreder jordbruksfrågorna när det gäller djurskydd, antibiotika och djurfoder och efterlyser vaksamhet när det gäller bioteknologi och GMO.

När det gäller investeringsdomstolen ICS skriver kommissionen att den inte tillför något när det gäller relationen mellan EU och Kanada, utan snarare är ett sätt att legitimera ett framtida ramverk för handelsavtal med andra länder i världen.

Den franska CETA-kommissionen rekommenderar bl. a  följande till regeringen:

Full öppenhet i det regulativa samarbetet.

En nationell kommitté för att övervaka förverkligandet av CETA när det gäller miljö och hälsa.

En deklaration från Frankrike om hur man kommer att tolka avtalet när det gäller miljö och hälsa.

Märkning gällande produktionsmetoder för animaliska produkter, bl. a avseende innehåll av antibiotika, tillväxtfrämjande substanser, djurskydd och innehåll av GMO.

Stärkt kontroll gällande kanadensiska produkter, t ex övervakning av deras program för att säkerställa att kött inte innehåller hormoner och ractopamin.

Mer genomskinlighet när det gäller marknadstillträde för jordbruksprodukter i framtida handelsavtal.

Ett ”klimatveto” om staten åtalas i investeringsdomstolen för sina klimatåtgärder.

Ett separat klimatavtal med Kanada som stöttar klimatneutralitet i CETA.

Incitament för att minska utvinningen av oljesand. EU skall kunna begränsa importen av sådana bränslen.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*