Frankrike önskar ”klimatveto” i CETA

Frankrikes regering har presenterat en plan för det fortsatta arbetet med CETA och andra handelsavtal. Landet aviserar att man tänker ratificera CETA i slutet av 2018. Men fransmännen begär samtidigt att EU och Kanada skall lägga till gemensamma förtydliganden om att inget företag skall kunna stämma staterna för framtida åtgärder som syftar till att hejda den globala uppvärmningen. Frankrikes miljöminister Nicolas Hulot kallade detta ett ”klimatveto” vid presskonferensen 25 oktober.

När det gäller framtida handelsavtal så menar Frankrike att Parisavtalet om klimat skalla vara ett villkor i avtalstexten. Detta kan tolkas som att Frankrike inte vill att EU skall förhandla handelsavtal med USA om Donald Trump gör verklighet av sitt tal om att lämna Parisavtalet.

Frankrike kommer att föreslå EU-kommissionen att framtida handelsavtal skall innehålla bindande regler om miljö och sociala frågor och att parterna skall kunna neka import från länder som inte uppfyller dessa.  I rapporten exemplifieras det med rätten till föreningsfrihet, fackliga löneförhandlingar och annat som skapar ojämlika villkor som kan drabba Europeiska producenter. Immanuel Macrons regering vill också att ”försiktighetsprincipen” och ”hållbar utveckling” skall ingå som bindande delar i framtida handelsavtal.

Frankrike lovar att engagera sig för att förhandlingsmandaten skall vara offentliga och att involvera civilsamhället och intressenter i framtida handelsförhandlingar.

Många franska bönder oroas för att CETA-avtalet kan innebära ökad konkurrens från producenter med sämre djurskydd. För att lugna dem lovar regeringen att vara exemplarisk i kontrollen och noga följa upp konsekvenserna av jordbruksimporten från Kanada.

De första reaktionerna från folkrörelser har varit att de flesta förslagen bara kan förverkligas om både EU och Kanada accepterar dem. I texten finns inga skrivningar om absoluta krav som ger indikationer på om och när Frankrike skulle lägga in sitt ”veto” mot CETA.

1 trackback/pingback

  1. Så hotar handelsavtalen klimatarbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*