Idag börjar CETA gälla- men utan investeringsskyddet.

Idag 21 september börjar det ifrågasatta CETA-avtalet mellan EU och Canada att gälla provisoriskt. En dom i EU-domstolen har klargjort att godkännande på EU-nivå räcker för de flesta delarna av handelsavtalet. Det innebär att avtalet nu gäller provisoriskt utan att det har behandlats av alla nationella parlament. Hittills har parlamenten i Lettland, Danmark, Kroatien, Tjeckien Portugal och Spanien ratificerat avtalet. Sveriges regering kommer att lägga fram en proposition om CETA till riksdagen i november.

Den mest ifrågasatta delen av CETA ; investeringsskyddet ICS (en uppdaterad version av ISDS) finns dock inte med i den provisoriska tillämpningen. ICS; Investment Court System skulle ge utländska företag möjlighet att stämma Sverige och andra länder om ny lagstiftning försämrar deras villkor. EU domstolen har klargjort att investeringsdomstolar av detta slag är delad kompetens -det vill säga kräver att både EU centralt och alla länder för sig måste godkänna det.

För två veckor sedan vände sig dessutom Belgien till EU-domstolen för att be dem avgöra om ICS alls är förenligt med EU:s grundlag. Frågan beräknas ta minst ett år att avgöra.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*