Läcka skapar rabalder kring EU:s avtal med Japan

I helgen släppte miljöorganisationen Greenpeace över hundra sidor dokument från de pågående handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (JEFTA). Avtalet, som förhandlats i skuggan av mer omdebatterade avtal som CETA och TTIP, ser ut att medföra precis samma risker för klimat och miljö.

I likhet med andra kontroversiella avtal innehåller JEFTA ett omfattande investeringsskydd. Hittills är det oklart om Japan är intresserade av att anamma EU:s ICS-system, i nuläget ligger det i texten bara som ett förslag, medan grunden är det ”gamla” ISDS-systemet för tvistlösning. Det materiella investeringsskyddet innehåller samma skrivningar om exempelvis indirekt expropriation som i CETA, skrivningar som har kritiserats för att ge investerare möjlighet att utmana exempelvis klimatbeslut.

Ytterligare aspekter av avtalet som redan fått kritik är de svaga skrivningarna kring miljöskydd samt att avtalet riskerar att urvattna initiativ för att få bukt med illegal skogsavverkning, både i EU och Japan. Greenpeace menar att avtalet kan försvåra för båda parter att nå klimatmålen i Parisöverenskommelsen, och kritiserar även att de skrivningar om hållbarhet och arbetsrätt som finns, i likhet med CETA, saknar efterlevnadsmekanismer.

En märkbart irriterad Cecilia Malmström kritiserade Greenpeace för att ha läckt detaljer från förhandlingarna och menade vidare att deras kritik är felaktig. Samma retorik känns dock igen från CETA och TTIP, där ett flertal vetenskapliga rapporter och forskare dragit helt andra slutsatser än handelskommissionär Malmström.

Klaus Buchner, grön ledamot i EU-parlamentets handelsutskott, välkomnade läckan men beklagade samtidigt att folkvalda måste förlita sig på organisationer som Greenpeace snarare än EU-kommissionen för att få ordentlig information kring förhandlingarna.
”Det tyder på att EU-kommissionen lärt sig väldigt lite från kritikerstormen mot CETA och TTIP, inte bara gällande öppenheten utan också gällande innehållet”, sade Buchner.

Texterna från JEFTA bekräftar att EU-kommissionen tycks anamma samma princip i samtliga pågående handelsförhandlingar, d.v.s. premiera investerares rättigheter på bekostnad av miljö och klimat, trots den omfattande kritiken mot exempelvis CETA. Avtalet med Japan förväntas vara färdigförhandlat i år.

Det tycks som om vi har många år av strider kring EU:s handelsavtal framför oss.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*