Gas- och oljebolag sänkte EU:s klimatmål

En koalition av gas- och oljebolag, däribland BP och Shell, lyckades genom en koordinerad och omfattande lobbyinsats bromsa  EU:s politik till stöd för förnybara energikällor som vind- och solenergi – och i stället förmå unionen att satsa på gas. Det är den brittiska tidningen The Guardian som kan avslöja hur det gick till när EU-kommissionen i praktiken övergav sina tre bindande klimatmål (utsläppsmål, energieffektivisering och förnybart) till förmån för endast ett (utsläppsmål) för klimatstrategin för 2030. Energibolagens lyckade lobbyinsatser ger också en fingervisning om varför EU är så pådrivande för att importera amerikansk skiffergas inom ramen för TTIP.

The Guardian har, genom att begära ut dokument, fått ta del av storbolagens samordnade försök att sedan år 2011 få EU att överge sina bindande mål för förnybart. I stället har ex. energibolaget BP menat att storskalig användning av naturgas kan bidra till omedelbara utsläppsminskningar, och därigenom kan gasen utgöra ett ”oumbärligt bidrag” till EU:s klimatmål. Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, släpper gas ut hälften så mycket koldioxid som kol – men samtidigt 45 gånger mer än landbaserad vindkraft. Guardians avslöjande ger en kompletterande bild till de omfattande lobbyinsatser från flera energibolag, däribland svenska Vattenfall, under år 2013 där man försökte få kommissionen att överge målen för förnybart.

Lobbyinsatserna var uppenbarligen framgångsrika, då EU-kommissionen i sitt ursprungsförslag för klimatmål till år 2030 som sagt övergav bindande nationella mål för förnybart, en linje som fick bakläxa av EU-parlamentet.  Att urvattna EU:s klimatmål är dock långt ifrån den enda lobbyinsatsen som energibolagen ägnar sig åt. Paraplyorganisationen Transatlantic Business Council arbetar intensivt för att TTIP-avtalet skall eliminera alla former av handelsrestriktioner när det gäller råolja och skiffergas mellan EU och USA. Bland medlemmarna återfinns energijättar som Exxon Mobil, Statoil och Chevron, där samtliga sysslar med omfattande skiffergasutvinning (se länkar på företagsnamnen). Även denna gång tycks EU-kommissionen tagit intryck, eftersom man är pådrivande för att underlätta export av råolja och skiffergas inom ramen för TTIP. Förutom att bidra till klimatförändringarna genom metanutsläpp kritiseras skiffergasutvinningen (fracking) för att kunna medföra påtagliga miljö- och hälsorisker.

Avslöjandet om energijättarnas lobbyinsatser, och framför allt dess framgång, innebär än fler frågetecken kring hur EU-kommissionen väger industrins intressen gentemot klimatarbetet. TTIP är en perfekt möjlighet för gas- och oljebolagen att exportera amerikansk skiffergas till EU. Det vore en katastrof för klimatet. Låt oss hoppas att EU-kommissionen lyssnar lika mycket på de miljöorganisationer som varnar för miljö- och klimateffekterna som de gör på de ekonomiska särintressena.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*