EU-kommissionär försvarar TTIP

ENGLISH VERSION BELOW

Handelskommissionär Karel de Gucht, som låg bakom, försvarade och till slut förlorade kampen för att införa det vida kritiserade ACTA-avtalet, satsar vidare på att få igenom TTIP. Idag har han skrivit en artikel i The Guardian som bemöter de argument som den brittiske journalisten George Monbiot framfört mot avtalet i två uppmärksammade artiklar.

De Gucht hävdar bestämt att förhandlingarna är ”helt öppna för granskning”. Med tanke på att ett av deras positionspapper läckte i förrgår (16/12) och förhandlingarna är helt stängda för insyn från allmänheten och direkt folkvalda politiker finns det anledning att bestrida det påståendet. Vidare tar han upp att EU har konsulterat en hel mängd olika organisationer från civilsamhället. Han glömmer förstås att nämna att kommissionen träffat tio gånger så många representanter från ekonomiska särintressen.

De Gucht bemöter också kritiken mot den PR-strategi som kommissionen tagit fram, som läckte för ett par veckor sedan. Det faktum att kommissionen har en kommunikationsstrategi menar de Gucht tyder på att man är villig att delta i en öppen debatt. Att strategin explicit säger att kommissionen och medlemsstaterna fortsatt skall ”styra” medias rapportering av avtalet (keep a handle on the mainstream media narrative on the negotiations). Det är knappast att stimulera ”öppen debatt”.

Avslutningsvis tar de Gucht upp diskussionen om Investor-State Dispute Settlements (ISDS). Han hävdar att ISDS-mekanismen i TTIP inte alls kommer att vara likadan som i tidigare avtal, där ex. tobaksbolag stämt länder som skyddar folkhälsan eller gruvbolag stämt regeringar som skyddar regnskogen. Kommissionen kommer, enligt de Gucht, se till att länder inte kan bli stämda för lagar införda i syfte att skydda miljön och folkhälsan, och att de stängda förfarandena i skiljedomstolarna (där ett fåtal privata jurister, som ofta inte ens är domare, bestämmer domen) skall öppnas upp och bli mer transparanta. Vi har tidigare bemött en hel del av den här sortens argumentation i vårt avsnitt om ISDS, men gårdagens avslöjande ger även ytterligare intressanta aspekter; EU har inte en aning om var USA står när det gäller ISDS. Dokumentet från den svenska regeringen som offentliggjordes igår nämner att EU försöker ta reda på USA:s position; men man har alltså ingen aning. Oavsett om kommissionen nu har för avsikt att driva det som de Gucht säger finns det ingenting som säger att USA skulle gå med på det. Således kan han inte för ett ögonblick garantera att ISDS-mekanismen i TTIP kommer att vara ett uns bättre än i andra avtal. Tänker kommissionen då låta hela avtalet falla? Dessutom är det i slutändan de privata juristerna i tribunalerna som kommer att tolka de skrivningar som kommissionen säger sig försöka få in i TTIP. Och dessa jurister har ingen historia av att vara återhållsamma, snarare har de anklagats för att i stor mån ta sig extraordinära befogenheter.

Nej, de Gucht har mycket kvar att bevisa. Dagens artikel ger ingen anledning att vara mindre orolig för konsekvenserna av TTIP. Snarare tvärtom.

EU Commissioner defends TTIP

Trade Commissioner Karel de Gucht , who supported the extremely criticized ACTA, seems just as determined to fight for TTIP. Today, he has published an article in The Guardian in reply to the issues raised against the agreement in two high-profile articles written by British journalist George Monbiot.

De Gucht insist that the negotiations are ”fully open to scrutiny .” With regard to the leak of the Commissions position paper on regulatory coherence a few days ago, as well as to the continued secrecy surrounding the negotiations, there is good reason to dispute his claim. Furthermore, de Gucht points out that the Commission has consulted a broad range of organizations from civil society. Of course, he forgets to mention that the COM has “consulted” ten times as many representatives from industry.

He also discussed the criticism put forward against the Commissions “communication strategy”, which was leaked a few weeks ago. He points to the fact that the existence of such a strategy suggests that the COM is more than willing to participate in an open debate. The strategy explicitly states that the Commission will “keep a handle on the mainstream media narrative on the negotiations”. Which is hardly the same thing as promoting and encouraging an open public debate.

Finally, de Gucht discusses Investor-State Dispute Settlements (ISDS). De Gucht has repeatedly claimed that the ISDS provisions EU is advocating in TTIP will be ”nothing” like the ones that enable Phillip Morris, Vattenfall, Infinito Gold etc. to launch claims against governments for protecting the environment and the health of its citizens. Yesterday, a document from the Swedish government was released due to a public access to document request by a Danish journalist. The notes cover the 2nd negotitation round debriefing in the Trade policy committee of the Council. According to the document, EU is trying to outline the U.S position with regard to ISDS and find out the what the U.S aims to achieve in this regard. Thus, de Gucht has no idea about the U.S position on ISDS. There is no way he can guarantee that the ISDS-provision in TTIP will not be exactly as the previous ones. Even if the COM was able to get U.S on board and magically draft the best ISDS provisions ever made, clearly defining what constitutes indirect expropriation, fair and equitable treatment, etc., it would still be up to the private lawyers in the tribunals to interpret those provisions. And these lawyers have a history of continuosly refusing to show any kind of judicial restraint and instead adopt expansive approaches to their authority .

De Gucht has much left to prove. There is no reason to feel less worried about TTIP after reading todays article.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*