Charmoffensiv från regeringspartierna och näringslivet

Ett nytt år är kommet, och TTIP-förhandlingarna går vidare. Den tredje förhandlingsrundan hölls den 16-20e december i Washington, och följdes upp av flera debattartiklar i svenska medier från förespråkare från regeringspartierna och näringslivet. Även om de största nyhetsmedierna fortfarande inte presenterat någon längre artikel om TTIP, är det åtminstone fritt fram på debattsidorna. I vad som närmast kan beskrivas som en charmoffensiv har handelsminister Ewa Björling (M), följd av Ebba Busch Thor (KD) samt tidigare Timbro-vd:n Maria Rankka (numer vd för Stockholms handelskammare) skrivit debattartiklar som framhåller påstådda fördelar med TTIP. Carl Schlyter m.fl. har också bemött artiklarna.

Handelsministerns debattartikel, som publicerades i mitten av december och som vi tidigare skrivit kort om, ägnar inte en stavelse åt någon av den massiva kritik mot de hemliga förhandlingarna som formuleras. I stället lanserar regeringen nu en strategi för att genomföra avtalet, precis såsom EU-kommissionen har beställt. Syftet är att ”styra” (”keep a handle on”) medias beskrivning av och rapportering kring förhandlingarna. På punkt efter punkt följer regeringen rekommendationerna i den kommunikationsstrategi som EU-kommissionen tagit fram, som väckte stor uppståndelse när den danska tidningen Notat läckte detaljerna kring den för en dryg månad sedan.

I debattartikeln nämns som sagt inte ett ord om kritiken, vare sig rörande det tänkta innehållet, eller det hemlighetsmakeri som omger förhandlingarna. Det ligger dock helt i linje med instruktionerna i EU-kommissionens strategi. Där uppges att man skall kommunicera vilka ekonomiska effekter TTIP eventuellt kan ge och inte ”dras in i” diskussioner kring kritik baserad på integritets-, miljö- och konsumentskydd.

Regeringen avser även att låta sina kontor i Bryssel, Paris och Washington bedriva lobbying för avtalet, genom samverkan och aktiviteter på plats med handelskammare och Business Sweden. Samma sak gäller för vilka aktörer regeringen tänker föra samtal med i Sverige; ”svenska företag, branschorganisationer och representanter för fack och arbetsgivare”. Inga miljöskyddsorganisationer. Inga konsumentorganisationer. Inga organisationer för medborgerliga rättigheter. Förhandlingarna har fått hård kritik för att vara ett dukat bord för industrin där företrädare för allmänintresset inte släpps in. Regeringen tycks ha bestämt sig för att slå in på samma bana.

Danska Notat har nyligen återigen publicerat en mycket läsvärd artikel om hur folkvalda politiker hålls borta från insyn i förhandlingarna, och tar där upp Ewa Björlings debattartikel som ett specifikt exempel på hur EU-kommissionens kommunikationsstrategi börjar slå rot.

Det är bara att hoppas att regeringens strategi att försöka tiga ihjäl kritiken mot avtalet inte lönar sig.

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*