Svenska facken kritiska till ISDS

Igår avslutade de svenska fackordförandena ett två dagars internat, där TTIP varit en stor del av diskussionerna. Enligt uppgift deltog 54 av 60 svenska fackordförande på mötet, där flera olika talare redogjorde för TTIP.

Karin Linder, Förbundsordförande för DIK – facket för kultur och kommunikation, rapporterade från mötet via twitter (vilket utgör källa till det här inlägget). Bland talarna var obalansen påtaglig, med talare från främst EU-kommissionen och näringslivet, vilket förstås väcker frågor kring vem som arrangerat punkten och hur talarna valdes ut. Talare från miljöorganisationer eller liknande lyste med sin frånvaro. Först ut var Peter Kleen, tidigare generaldirektör för Kommerskollegium, som lyfte fram de handelspolitiska aspekterna och ”hotet från Asien”, samt hur offentlig upphandling är ”oerhört protektionistiskt”, vilket är en sanning med modifikation. Enligt Kleen skall TTIP syfta till att bl.a. liberalisera den offentliga upphandlingen.

Därefter följde Charlotte Haentzel, chef för avdelningen för politisk rapportering på EU-kommissionen i Sverige. Enligt Haentzel är en målsättningarna med TTIP att sätta en global standard för framtida avtal. Hon försvarade samtidigt inkluderingen av Investor-State Dispute Settlements (ISDS) i avtalet. Även Hans Stråberg, ordförande för Trans-atlantic Business  Dialogue (TABD), en förgrening från Trans-Atlantic Business Council, talade. Stråberg har tidigare deltagit i TTIP-event i Sverige organiserade av EU-kommissionen. TABDs och Stråbergs inblandning i TTIP har också backats upp av den gamle moderate mysfarbrorn Urban Bäckström, som numer är chef för svenskt näringsliv.

Bland Trans-atlantic Business Councils medlemmar återfinns bl.a. det mycket kritiserade tobaksbolaget Phillip Morris (ni vet, dem som stämmer Australien och Uruguay via ISDS), och läkemedelsbolaget Eli Lilly (som även dem använt ISDS för att stämma Kanada i ett mycket uppmärksammat fall). Kort sagt, Stråberg är knappast en oberoende talare. Stråberg belyste i sitt tal ”vikten av att få med facken på TTIP” och att krav från miljöorganisationer och liknande ”inte får hindra näringslivet från att sluta avtal”.

Avslutande gjorde Tom Jenkins, handelspolitisk expert vid europafacket ETUC, som belyste fackliga farhågor rörande anställningsvillkor och hur investerarskyddet (bl.a. ISDS) kommer att vägas mot andra värden som ex. naturreservat.

Trots den mycket ensidiga talarlistan skall fackordförandena ha konstaterat att de är ”positiva till frihandel men negativa till ISDS”. Samtidigt har LO/TCO:s rättsskydd fått i uppdrag att studera TTIP rättsligt, och därifrån höjs röster för att inte stödja att ISDS ingår i avtalet.

Även om nu de svenska facken med rätta tycks hysa en viss skepsis mot det planerade inkluderandet av Investor-State Dispute Settlements (ISDS) i TTIP, är det i sak ganska oroande att de får så här ensidig information om avtalet. En rimligt motpart till Stråberg, Kleen och Haentzel hade rimligen varit läkare utan gränser och jordens vänner/naturskyddsföreningen/greenpeace. Vi får helt enkelt hålla tummarna för att de svenska fackordförandena skaffar sig annan information på annat håll och bibehåller sin skepsis mot såväl ISDS som TTIP i stort.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*