Amerikanska senatorer kräver att hormonbehandlat kött tillåts via TTIP

En grupp på 26 amerikanska senatorer, inklusive alla utom två ledamöter av jordbruksutskottet, kräver att EU slopar alla jordbrukstullar och sitt förbud mot hormonbehandlat kött inom ramen för TTIP. Nyligen pekade även USA:s enhet för handel, USTR, ut EU:s förbud mot hormonbehandlat kött som ett handelshinder i sin årliga rapport. Nu växer det amerikanska trycket på EU att tillmötesgå krav på jordbruksområdet, annars kommer EU:s hopp om tillgång till offentlig upphandling i USA och urvattning av Buy American Act knappast att tillmötesgås.

En stor del av amerikansk köttproduktion präglas av att djuren, förutom stora mängder antibiotika, även föds upp med tillväxthormoner som gör att djuren uppnår slaktvikt snabbare. I EU är metoden förbjuden i enlighet med försiktighetsprincipen på grund av oro för eventuella hälsorisker för konsumenterna. Användningen av tillväxthormoner i djurproduktion är även förknippat med ett ökat lidande för djuren.

EU-kommissionen och Cecilia Malmström har varit tydliga med att man inte avser att tillåta amerikanskt hormonbehandlat kött på EU:s marknad. Även om så skulle bli fallet kan tullbefriat kött ändå skapa problem exempelvis för svenskt jordbruk, då amerikansk produktion präglas av nästan total frånvaro av djurskyddslagstiftning. Det leder till låga produktionskostnader för amerikansk industri, något som således kan snedvridna konkurrensen mot ex. svenska bönder om köttet skulle tillåtas tullfritt på EU:s marknad.

Ambitionen från parterna är fortfarande att få klart TTIP i år, men många kontroversiella frågor återstår där parterna ligger väldigt långt ifrån varandra, inte minst på jordbruksområdet. Frågan är om EU-kommissionen är redo att ge efter för USA:s krav för att i stället uppnå andra offensiva mål, eller om förhandlingarna är på väg in i ett dödläge.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*