Världens största fackförbund kräver omedelbart stopp för TTIP-förhandlingarna

ENGLISH VERSION BELOW

Det är mycket Tyskland just nu. Idag har nämligen IG Metalls ordförande Detlef Wetzel gått ut i tysk press och krävt ett omedelbart stopp för TTIP-förhandlingarna. Wetzel fruktar en mängd risker för konsumenter och arbetstagare och kallar avtalet för ”farligt”.

IG Metall är inte vilken organisation som helst. Med sina 2,4 miljoner är man världens största organiserade arbetstagarorganisation, och tveklöst det ledande fackförbundet inom verkstadsindustrin i Tyskland.

Wetzel menar att avtalet inte har någon märkbar nytta, utan snarare skulle kunna göra mycket skada. Han ger inte mycket för de optimistiska tillväxtsiffror som EU-kommissionen (och den svenska regeringen) använder, utan pekar på att inget tidigare frihandelsavtal kunnat leva upp till denna typ av överoptimistiska prognoser. Vidare hävdar han att även om förutsägelserna skulle vara korrekta, så är ökningen löjligt låg. Det handlar om en årlig tillväxt på 0,05 % under tio år. ”Vädret spelar en större roll för sysselsättningen än det här frihandelsavtalet”. De jobbsiffror som presenterats av bl.a. Bertellsmann Foundation kallar han för ”rena spekulationer”.

IG Metall vänder sig även emot Investor-State Dispute Settlements (ISDS) och tar upp hur skattebetalarna kan drabbas och hur mekanismen underminerar demokratin och staters suveränitet. Även om ISDS skulle lyftas ut är man kritiska mot TTIP, påverkas skydd för arbetstagare och konsumenter säger IG Metall nej.

Wetzel poängterar att han och IG Metall inte har något emot sänkta tullar, men att avtalet handlar om så mycket mer, och att processen inte varit transparent . Nu måste förhandlingarna avbrytas och en bredare debatt ta vid.

IG Metalls ”frontalattack” mot TTIP står i stark kontrast till exempelvis svensk LO´s positiva utspel om TTIP, en inställning som tycks delas av tidigare IF Metall-ordföranden och numera socialdemokratiska partiledaren Stefan Löfven.  Frågan är förstås om LO och Löfven kan tänkas vara beredda att omvärdera sina försiktigt optimistiska ståndpunkter gentemot TTIP efter Wetzel och tyska Metalls presenterat sin minst sagt omfattande kritik.

Uppdaterat: Vi har nu även översatt ursprungsartikeln till engelska.

The worlds largest trade union demands immediate halt to TTIP-negotiations

There is a lot going on in Germany right now. Yesterday we reported that a leaked document from inside the Ministry for Environment warns about the potential effects of TTIP on consumer protection and environment legislation. Now, IG Metall, a german trade union with roughly 2,4 million members (making it the largest trade union in the world), has called for an immediate halt to the ongoing negotiations on TTIP.

The IG Metall chariman, Detlef Wetzel, considers the agreement to be ”dangerous”, and fears how it may damage consumer protection and workers rights, as well as undermining democracy and the sovereignity of the state.

Considering the growth and jobs promised by the European Commission, Wetzel calls these projections for overly optimistic and disputes that TTIP will have any noticable benefit whatsoever. Wetzel considers the conclusions in the report from the Bertelsmann Foundation, arguing that TTIP will give houndred of thousands of new jobs in the EU, to be based on ”pure speculation”. ”The weather will most likely have more of an impact on employment than this agreement”, he says.

IG Metall also adresses the issue of Investor-State Dispute Settlements (ISDS), highlighting how this mechanism may undermine democratic decision-making. Remarking on the current halt of negotiations on the investment chapter in TTIP, Wetzel says that even if ISDS were to be excluded from TTIP, IG Metall would most likely still oppose the deal, due to their other concerns, listed above.

Finally, Wetzel points out that IG Metall do not oppose the removal of tariff barriers.  However, this non-transparent process has lead to an agreement which includes way more than only the removal of tariffs. Negotiations should be halted to give way for a proper debate including the public.

Update: We have now translated the original interview (to English)

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*