TTIP-omröstningen uppskjuten – motståndet mot ISDS var för stort

Sent igår blev det klart att dagens planerade omröstning om EU-parlamentets TTIP-resolution ställs in. Nu kan omröstningen dröja ända till juli. Även dagens planerade debatt om TTIP ställdes in.

Det var EU-parlamentets talman, socialdemokraten Martin Schulz, som beslutade att skicka tillbaka resolutionen till utskottet. Han åberopade en teknisk regel i parlamentets stadgar som gör gällande att detta kan göras i det fall en resolution har fått väldigt många ändringsförslag. I realiteten är detta dock ett svepskäl; det finns stöd i handelsutskottet för att få med i princip samtliga ändringsyrkanden till plenum igen (det behövs bara en tiondel av utskottets ledamöter), voteringslistan var redan beslutad och det rådde ingen förvirring rörande mängden ändringsförslag (116). Snarare var skälen till uppskjutningen allt annat än tekniska.

Motståndet mot den omdebatterade ISDS-mekanismen är rekordstarkt, och under gårdagen såg det enligt uppgifter ut som att det mycket kritiska ändringsförslag 27, som tydligt kräver att ISDS tas bort ur TTIP-avtalet, skulle kunna få stöd av en majoritet i Parlamentet. Det fick den stora konservativa partigruppen EPP, där Moderaterna och Kristdemokraterna sitter, att slå bakut. EPP är mycket positiva till ISDS och ser det som en kärnfråga – precis som i handelsutskottet hotade de med att fälla hela resolutionen om den innehåller så tydliga krav på att ta bort ISDS. Då den gröna gruppen och vänstergruppen är missnöjda med flera andra delar av resolutionen skulle de rimligen rösta nej. Om även EPP skulle säga nej riskerade hela resolutionen att falla, vilket ledde till panik inom den socialdemokratiska partigruppen, som ansvarar för resolutionen och till råga på allt är djupt splittrade internt i synen på ISDS och TTIP. Detta, snarare än någon obskyr teknisk regel, är skälet till att resolutionen nu skickas tillbaka till handelsutskottet. De stora partigrupperna behöver mer tid för att se om det går att nå en kompromiss.

Det är värt att poängtera att ett nej till resolutionen i EU-parlamentet på intet sätt skulle betyda ett ”nej till ttip”, utan endast att EU-parlamentet för stunden inte klarat av att presentera någon åsikt i frågan.

Reaktionerna är stora från flera håll över att såväl omröstningen som den förväntade debatten om TTIP i EU-parlamentet i morse ställts in. Vänsterpartiet är glada, Moderaternas ledamot Christofer Fjellner är upprörd och Miljöpartiets Peter Eriksson menar att den socialdemokratiske talmannen skadar EU-parlamentets anseende. Handelskommissionär Cecilia Malmström tyckte däremot att tillfället förtjänade en smiley. Enligt uppgift ska den konservativa partigruppen EPP ha gett klartecken till att omröstningen sköts upp, vilket gör att den indignation som visas upp kan ifrågasättas.

Vad betyder då det här? Utan tvekan har de mycket aktiva protesterna sedan uppgörelsen i handelsutskottet för två veckor sedan gett resultat – det ser ut att finnas en majoritet för att exkludera ISDS från avtalet. Den socialdemokratiska gruppen har lovat att deras motstånd mot ISDS ligger fast och att de nu ska försöka bygga en ny majoritet i handelsutskottet. En sådan majoritet hade, om den ska bevara kritiken mot ISDS, behövt byggas med gröna och vänstergruppen, men skulle samtidigt vara beroende av stöd från extremhögern. Fortsättning lär följa…

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*