Svenskt Näringsliv en av de flitigaste TTIP-lobbyisterna i EU

Att Svenskt Näringsliv känner stor optimism inför TTIP är ingen hemlighet. Men att de skulle vara en av de flitigaste TTIP-lobbyisterna i hela EU lär förvåna många. Enligt ny statistik så har organisationen haft flera möten om TTIP med EU-kommissionen under de senaste sex månaderna.

Trots löften om bättre balans kring vilka intressen som kommissionen överlägger med är fortfarande en omfattande majoritet näringslivsintressen; över 80 möten har hållits med kommersiella intressen, medan endast 15 möten hållits med civilsamhället (den uppmärksamme märker att mötesantalet med kommersiella intressen är högre i statistiken, men fackföreningar buntas in i den kategorin på ett otillbörligt sätt. Sök på TTIP för att få fram hela statistiken). Flera relevanta tjänstemän på kommissionen är svenskar; det gäller såväl EU-kommissionär Cecilia Malmström som hennes medarbetare Maria Åsenius och Jan Frydman, ett faktum som möjligen kan ha underlättat Svenskt Näringslivs tillträde.

Att Svenskt Näringsliv plöjer in ansenliga resurser i TTIP-förhandlingarna är ingen hemlighet. Inte bara tar man fram åtskilliga rapporter, utan man sponsrar även frihandelsbloggen med annonser på google och twitter, samt tips i borgerlig media (exempelvis Svenska Dagbladet, huruvida man betalat för detta är förstås oklart).

Mörkertalet kring kommissionens möten kan dock vara stort. Förhandlingsteamet kring TTIP har inte behövt redovisa vilka intressen de träffar.

Trots flera förbättringar på öppenhetsområdet tycks EU-kommissionen fortfarande premiera näringslivsintressen i en mycket större utsträckning än andra intressen. Det lär ge mer ved på brasan för de kritiker som menar att näringslivsintressena riskerar att trumfa fackliga och miljömässiga prioriteringar inom ramen för förhandlingarna.

PS; TTIP debatteras förstås för fullt under politikerveckan i Almedalen. Det går att söka efter evenemang här.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*