Så tycker partierna om TTIP

I morgon är det val. Även om det planerade handelsavtalet mellan EU och USA inte blivit en stor valfråga, så kan det likväl vara av stort intresse att veta hur partierna ställer sig. Vilka är de flitigaste påhejarna? Vem varnar för konsekvenserna för miljön? Se hela listan nedan; (partier med en rimlig chans att ta sig in i Riksdagen är medräknade). I bokstavsordning;

Centerpartiet är försiktigt positiva. Tidigare EU-parlamenterikern Kent Johansson skrev den här debattartikeln inför EU-valet i våras, och vill ha ett avtal, men inte till vilket pris som helst. Nuvarande ledamoten Fredrick Federley har uttryckt sig positiv i allmänhet men något tveksam kring ISDS i en riksdagsdebatt.

Feministisk Initiativ vill stoppa TTIP. Detta klargjorde man nyligen i en debattartikel i Aftonbladet. Tidigare har partiet uttryckt sig mer försiktigt om sin inställning till avtalet.

Folkpartiet är för TTIP. Under EU-valrörelsen skrev företrädare för partiet en mängd debattartiklar i regionala och lokala nyhetstidningar där man brutit ner en totalsågad studie om avtalets konsekvenser för jobb till lokala siffror, vilket bland annat ledde till utfästelser om att avtalet skulle ge ex. 700 nya jobb i Uppsala län.

Kristdemokraterna säger ja till TTIP. Förutom den länkade debattartikel av Ebba Busch Thor har partiet hållit en ganska låg profil i frågan.

Miljöpartiet är mycket kritiska till TTIP. Partiet inledde hela den svenska debatten med en serie debattartiklar samt startandet av denna blogg. Partiet avvaktar den färdiga texten, men kommer inte gå med på ett avtal som underminerar ex. miljölagstiftning eller konsumentskydd, och säger kategoriskt nej till ISDS.

Moderaterna är oerhört positiva till TTIP. Partiet har såväl via debattartiklar från EU-parlamentarikern Christofer Fjellner samt handelsminister Ewa Björling tydligt klargjort att TTIP är en tillväxt- och jobbmotor. Partiet har hävdat att avtalet kan ge varje svensk 1700 kr extra i plånboken varje år, något som vi tagit upp och kritiserat här på bloggen.

Socialdemokraterna är för TTIP, men har gett uttryck för vissa tveksamheter kring den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS. Den grupp i EU-parlamentet som Socialdemokraterna tillhör (S&D) har sagt att man är beredd att fälla avtalet om det urholkar miljöskydd och arbetsrätt.

Sverigedemokraterna har ingen tydlig policy kring TTIP. Enligt svensk Attacs enkät är partiets EU-parlamentariker emot ISDS, även om ledamöterna inte vet om ev. ekonomiska vinster med avtalet väger tyngre än riskerna för miljöskydd och liknande. Partiets partigrupp i EU-parlamentet, EFDD, har uttryckt sig mycket kritiskt mot avtalet.

Vänsterpartiet säger nej till TTIP, såvida avtalet inte ändras radikalt. Största farhågorna rör möjligheterna för utländska företag att via ISDS stämma Sverige för beslut som att exempelvis förbjuda vinster i välfärden.

Vi syns vid valurnorna i morgon!

1 kommentar

  1. Ironiskt att vissa lo-medlemmar röstar på SD trots att de som en del av sin arbetare fientliga politik säger ja till TTIP. TTIP måste stoppas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*