Ny läcka – TTIP hotar klimatarbetet

Den brittiska tidningen The Guardian har publicerat en artikel kring en ny TTIP-läcka på klimatområdet. Läckan, som är daterad till den 20e juni, är EU:s förslag på energikapitel i TTIP som cirkulerats till medlemsstaterna. Enligt den högt ansedda tidningen skulle EU:s förslag, om det realiseras, bland annat kunna utgöra ett stort hinder för framtida prissättningssystem som syftar till att främja användningen av förnybar energi, samt underminera miljöregler gällande exempelvis gruvdrift och utvinningen av fossila bränslen i utvecklingsländer.

I enlighet med tidigare förslag vill EU-kommissionen att parterna åtar sig juridiskt bindande löften om att avskaffa ”samtliga existerande handelshinder för exporten av naturgas parterna emellan från det datum avtalet träder i kraft”. Kort sagt ska det bli fritt fram för storskalig import av skiffergas, en form av gas som är särskilt problematiskt ur såväl miljö- som klimatsynpunkt.

Vidare skall enligt förslaget operatörer av energinät bevilja tillgång till näten för gas och elektricitet utifrån ”kommersiella villkor som är rimliga, öppna, samt icke-diskriminerande – även mellan olika typer av energi”. Enligt kritiker kan detta försvåra åtgärder för att stimulera distributionen av förnybar energi.

Kritiken från miljörörelsen har inte låtit vänta på sig. Europeiska Miljöbyrån, en paraplyorganisation för miljögrupper där bl.a. Naturskyddsföreningen är medlemmar, menar att de frivilliga åtaganden som EU driver i TTIP, om de blev norm, skulle skada kampen mot klimatförändringarna. ClientEarth, en grupp bestående av jurister som arbetar med miljöfrågor, pekar på att förslaget ger företagen ansvaret för att uppfylla de klimatmål som slogs fast vid klimattoppmötet i Paris. Att som EU och USA lita på att näringslivet löser det uppdraget är, enligt organisationen, ren galenskap. Friends of the Earth menar i ett pressmeddelande att det läckta förslaget står i ett rent motsatsförhållande till EU:s klimatarbete och Parisavtalet.

Idag påbörjas den 14e förhandlingsrundan om TTIP i Bryssel. Med förhandlingar som redan störs av Brexit och det annalkande presidentvalet i USA kunde dagens klimatläcka knappast kommit mer olägligt för EU-kommissionen. Hela läckan finns att läsa här (kommenterad av okänd kritiker, men för den som vill är det alltså bara att bortse från dessa kommentarer och understrykningar).

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*