Motståndet mot TTIP ökar – även i Sverige

Debatten om det planerade handelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, fortsätter att växa såväl i Sverige som i resten av Europa. För många medborgare står det redan nu klart att TTIP bör stoppas, även om den slutgiltiga texten ännu ligger något år framåt i tiden.

Flera grupper står bakom en namninsamling mot TTIP som var planerat att tas upp som ett medborgarinitiativ inom ramen för EU. EU-kommissionen godkände dock inte initiativet eftersom man menade att uppmaningen faller utanför Kommissionens befogenhet.

Medborgarinitiativet (som alltså formellt inte antagits som ett sådant) riktar sig inte enbart mot TTIP, utan också avtalet med Kanada, CETA. Grupperna bakom initiativet vill inte att CETA ratificeras, utan menar att avtalet, som bl.a. inkluderar den kontroversiella ISDS-mekanismen, utgör ett hot mot demokratin och rättsstatsprincipen. I stället förespråkar man en alternativ handels- och investeringspolitik för EU. I nuläget har lite drygt 864 000 personer skrivit under. Målet för ett medborgarinitiativ är en miljon underskrifter.

Här hemma i Sverige pågår samtidigt en annan namninsamling mot TTIP, som drivs av ombildade Alliansfritt Sverige, som nu går under namnet Skiftet. Organisationen vill kort och gott ”Stoppa TTIP”. I nuläget har man fått in närmare 9 000 namnunderskrifter.

Även om något färdigt TTIP-avtal ännu inte ligger på bordet och kan analyseras i detalj är det tydligt att frågan engagerar många människor både här hemma som runt om i Europa. Om inte annat bör det vara ett besked till förhandlarna om att ta farhågorna på allvar.

ACTA-avtalet, som sedermera stoppades i EU-parlamentet, präglades även det av stora protester från medborgarna då nästan tre miljoner människor skrev på Avaaz upprop mot avtalet. Den gången fanns dock hela avtalet på bordet när namnunderskrifterna samlades in.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*