Miljöutskottet och rättsliga utskottet sätter ner foten om TTIP och ISDS

Såväl EU-parlamentets miljöutskott (ENVI) som det rättsliga utskottet (JURI) säger nej till den kontroversiella tvistlösningsmekanismen ISDS i TTIP-avtalet. Det står klart efter  dagens voteringar i EU-parlamentet.

Miljöutskottet, som röstade redan under tisdagen, antog med stor majoritet ett yttrande som säger tydligt nej till ISDS och även ställer starka krav på att förhandlingarna inte negativt får påverka nuvarande eller framtida standarder på miljö- och hälsoområdet. Omröstningen i det rättsliga utskottet var däremot betydligt jämnare och snarast kaosartad. Med en rösts marginal antogs yttrandet, som tydligt vill exkludera ISDS ur TTIP-förhandlingarna.

Just nu bereder EU-parlamentet sin första åsikt om de pågående förhandlingarna om handelsavtalet TTIP sedan parlamentet gav sitt godkännande till att förhandlingarna inleddes för snart två år sedan. Huvudansvarigt utskott är INTA, utskottet för internationell handel, men nästan samtliga andra utskott gör ett yttrande som ska ligga till grund för INTA:s beredning av frågan. Slutomröstningen i INTA, som skjutits upp på grund av det stora antalet ändringsförslag som lagts fram (närmare 900), är planerad till 28e maj. Därefter följer den avgörande omröstningen i plenum i Strasbourg under sessionen 8-11 juni, utifrån det nuvarande schemat.

Miljöutskottet och det rättsliga utskottet är dock inte först ut med kritiken. Flera andra utskott, däribland sysselsättningsutskottet (EMPL) som leds av socialdemokraten Marita Ulvskog, har satt ner foten. Samtidigt som flera utskott ställer tydliga krav på TTIP-förhandlingarna och riktar kritik mot ISDS har även andra utskott antagit betydligt mer positiva yttranden, däribland jordbruksutskottet (AGRI). Det kommer utan tvekan att bli en jämn omröstning i handelsutskottet, och därefter i plenum. TTIP skär inte enbart en tydlig linje mellan, utan även inom, partigrupperna.

Uppdaterat: Alldeles precis antogs även ett yttrande i utskottet för framställningar (PETI) som säger tydligt nej till ISDS.
Även utskottet för konstitutionella frågar (AFCO), säger nej till ISDS efter en jämn omröstning.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*