Ljuger Moderaterna medvetet om TTIPs ekonomiska effekter?

President Obamas besök i Bryssel, som bl.a. kommer att innefatta diskussioner om TTIP, har inneburit att avtalet seglat upp som en större snackis än vanligt.

Rapport hade ett inslag i morse (5,25 in i klippet) om förhandlingarna. I klippet figurerade även den moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellner. Fjellner hävdade, väldigt överraskande, att TTIP kommer att ge 2 % tillväxt i EU. Siffran förvånar då den nämligen är fyra gånger högre än den siffra på 0,48 % som det mest ambitiösa scenario i den studie som EU-kommissionen beställt kommer fram till, och som Kommissionen använder i sin externa kommunikation.

Detta borde Fjellner veta. Han sitter i utskottet för internationell handel (INTA) i EU-parlamentet och har varit en flitig debattör när det gäller TTIP. Så har han trots detta inte koll på fakta (något han förvisso även visat prov på tidigare), eller vilseleder han medvetet genom att använda felaktiga siffror?

Så, var kommer då siffrorna ifrån? Jo, efter en hel del detektivarbete går det att spåra siffrorna. Fjellner säger förutom 2 % tillväxt att detta skulle betyda att en ekonomi av Österrikes storlek läggs till EU:s ekonomi. Och då klarnar det plötsligt varifrån han fått siffrorna. Det kommer från ett pressmeddelande från EU-kommissionen, daterat i augusti 2013, där Kommissionen berättar om det nuvarande läget för unionens frihandelsförhandlingar. Pressmeddelandet lyder, ordagrant, ”Om vi i morgon slutförde ALLA våra nuvarande frihandelsförhandlingar, skulle vi lägga till 2,2 % till EU:s BNP, eller 275 miljarder euro. Det är att likställa med att ansluta ett land stort som Österrike eller Danmark till EU:s ekonomi.” (Org. If we were to complete all our current free trade talks tomorrow, we would add 2.2% to the EU’s GDP or €275 billion. This is equivalent of adding a country as big as Austria or Denmark to the EU economy.)

Nu vet vi inte den exakta formuleringen på journalistens fråga. Därav ringde vi journalisten som gjort inslaget för att vara på den säkra sidan. Och ja, mycket riktigt, det är specifikt effekterna av TTIP som diskuteras.

TTIP är alltså ett av elva (eller 22, beroende på hur Kommissionen har räknat, vi avvaktar svar därifrån) frihandelsavtal som EU förhandlar. Således bygger Fjellners siffror på EU-kommissionens beräkningar av vad alla dessa avtal, sammanlagt, skulle kunna ge. En siffra som alltså är mer än fyra gånger högre än den som EU-kommissionen använder för att marknadsföra TTIP (som alltså bygger på ett mycket ambitiöst avtal).

Således har Christofer Fjellner helt enkelt fel. Det hela blir extra vanskligt när han tidigare har anklagat kritiker för att vara ”okunniga och konspirationsteoretiker”.

TTIP-avtalet kommer, om det realiseras, att omfatta nära halva världsekonomin. Det kommer att få stora effekter på såväl europeiska som amerikanska medborgare. Att vi, oavsett åsikt eller partifärg, ska kunna föra en saklig debatt om dess effekter borde inte vara för mycket begärt.

Tips; SVT:s Aktuellt kommer att ha ett inslag samt efterföljande debatt i sin 21-sändning i kväll. Tyvärr finns dock inga gröna inslag i debatten.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*